КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Съвет на настоятелитеабв

Членове на настоятелството:

1. Акад. Дамян Дамянов – член на УС на Съюза на учените в България и зам.-председател на БАН
2. Инж. Димо Димов, изпълнителен директор на „ Автомагистрали - Черно море” АД
3. Фикрет Индже, председател на Надзорния съвет на „Алкомет” АД и председател на управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара
4. Ася Асенова, нотариус
5. Магдалена Парлакчиева, Райфайзен банк