Съвет на настоятелитеабв

Съвета на настоятелите има следния състав:

  • акад. Дамян Дамянов - председател на СУБ, председател на настоятелството
  • Фикрет Индже - председател на надзорния съвет на Алкомет АД
  • Димчо Димов - изпълнителен директор на Автомагистрали - Черно море АД
  • Александър Грънчаров - изпълнителен директор на Карлсберг България
  • Магдалена Парлакчиева - управител на Райфайзенбанк - клон Шумен
  • Ася Асенова - нотариус
  • Павлин Иванов - председател на Студентския съвет