КТ "Подкрепа"абв

ПРЕДСТАВИТЕЛНОСТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

 

С решение на Министерския съвет на Република България (№ 636 от 26.06.2012 г.) КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА ТРУДА „ПОДКРЕПА“ е призната за ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО РАВНИЩЕ.

Решението е взето на основание чл. 36,  ал 1 и 6 от Кодекса на труда.

Подписано е от Бойко Борисов (министър-председател), Галина Маринска (главен секретар на Министерския съвет) и Апостол Михов (директор на дирекция „Правителствена канцелария“).

Решението на Министерския съвет дава право на КТ „Подкрепа“ да бъде ПЪЛНОПРАВЕН УЧАСТНИК в НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

В настоящия момент представители на КТ "Подкрепа" в Националния  съвет за тристранно сътрудничество са: Константин Тренчев, Димитър Манолов и Емил Димитров.

За национално представителни са признати само две синдикални организации – КТ „Подкрепа“ и КНСБ.

Ръководство

Стратегия

Удостоверение

Устав