Ректорско ръководствоабв

проф. д.и.н. Георги Велков Колев  ректор

Приемно време: понеделник 14 – 16 ч.; Кабинет 111, Корпус 1

 • Кабинет: 111, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 350
 • Факс: 054 830 371
 • E-mail: rector@shu.bg

 

доц. д-р Стефка Калева зам. - ректор по акредитация, оценяване и поддържане на качеството на обучението и на академичния състав, рейтинг на ШУ

 

 • Кабинет: 113, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 350
 • E-mail: st.kaleva@shu.bg
 • Приемно време: четвъртък 10-12 ч., К1, каб. 1113

 

доц. д-р Константин Константинов зам. - ректор по кандидатстудентска дейност, координация със студентските органи на управление

 • Кабинет: 105, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 350
 • E-mail: k.konstantinov@shu.bg
 • Приемно време: четвъртък 10-12 ч.

 

доц. д-р Екатерина Люцканова  зам. - ректор по образователни политики, научноизследователска и художественотворческа дейност, институционален "ЕРАЗЪМ+" координатор

 • Кабинет: 109, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 350
 • E-mail: e.lyutskanova@shu.bg
 • Приемно време: вторник 14-16 ч.

 

гл. ас. д-р Цоньо Георгиев  академичен секретар

 • Кабинет: 114, Корпус 1, ет. 1
 • Tел: +359 54 830 495 вътр. 280
 • E-mail: tz.tzonev@shu.bg
 • Приемно време: петък 14-16 ч.

 

д-р Николай Янков Николов – помощник-ректор

 • Кабинет: 108, Корпус 1, ет. 1
 • Телефон: 054 830 495 вътр. 106
 • Факс: 054 830 371
 • E-mail: ask@shu.bg