Проекти, финансирани от ФНИ на МОН с участието на университета или на преподаватели от ШУабв