Проекти, финансирани от ФНИ на МОН, с участието на университета или на преподаватели от ШУабв

СПИСЪЦИ С ПРОЕКТИТЕ

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

2013 г.

2012 г.

2011 г.

2010 г.

2009 г.