Проекти, финансирани от ФНИ на МОН, с участието на университета или на преподаватели от ШУабв