Проекти, финансирани от други министерства и институции с прякото участие на ШУ абв

Проекти на други висши училища и научни организации в страната, в които участват преподаватели от ШУ

ПРОЕКТ: "ХИМИЯТА Е НАВСЯКЪДЕ - МРЕЖА"

MEMSOURCE PROJECT

 

 

Проекти, финансирани от други министерства и институции с участието на преподаватели от ШУ -  2019 г.

Проект

Участници от ШУ

1.

Проект F-08190.01.09 „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” (ЗОВ). (Bulgarian-Swiss Cooperation Program. Program for the Promotion of Social Inclusion of Roma and Other Vulnerable Groups). Консорциум на проекта: Община Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Детска градина „Пролетна дъга”, Основно училище „Хр.Ботев” – с. Ивански, Диагностично-консултативен център 1 – Шумен и Семейно-консултативен център - Шумен.

Финансиране: Обща стойност на проекта - 723 656 лева. От тях 533 682 лв. - швейцарско съфинансиране по линия на Българо-швейцарската програма за сътрудничество;  25 500 лева  - съфинансиране от Община Шумен, което представлява 10% от общата сума, предвидена за инфраструктурни дейности

Водеща организация: Община Шумен

Период на изпълнение:  10. 2017 г. - 04.2019 г.

Бюджет на ШУ: 19 950 лв

Координатор: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

Участници:

 • Проф. д-р Наталия Витанова
 • Доц. д-р Виолета Кюркчийска
 • Доц. д-р Пенка Кожухарова
 • Доц. д-р Калина Йочева
 • Проф. д-р Красимир Марков
 • гл. ас. Наташа Колева

Обучение по „Училищна медиация“ –

м май – м. юли 2017 г.

Георги Шарбанов Самиров  - социална педагогика, трети курс

Мария Ивайлова Деянова - социална педагогика, трети курс

Ангел Александров Ангелов - социална педагогика, първи курс

Христо Младенов Христов - социална педагогика, първи курс

Живко Милков Стоянов - социална педагогика, първи курс

 

 

 

Проекти, финансирани от други министерства и институции с прякото участие на ШУ – 2018 г.

Проект

Участници от ШУ

1.

Редовни археологически проучвания и теренна консервация на археологически обект: Обект № 41 във Външния град. АР Плиска, 2018 г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Министерство на културата съгласно договор № РД 11-00-223/30.07.2018 г. Проект І група,  Фонд „Култура“

Стойност на проекта: 18 000

Период на разработване: 2018

 

Проф. Стоян Витлянов Стоянов, проф. Христо Петров Трендафилов, доц. Константин Трендафилов Константинов

2.

Проект F-08190.01.09 „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция” по Българо-Швейцарска програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи – „Здраве и образование за всички” (ЗОВ). (Bulgarian-Swiss Cooperation Program. Program for the Promotion of Social Inclusion of Roma and Other Vulnerable Groups). Консорциум на проекта: Община Шумен, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, Детска градина „Пролетна дъга”, Основно училище „Хр.Ботев” – с. Ивански, Диагностично-консултативен център 1 – Шумен и Семейно-консултативен център - Шумен.

Финансиране: Обща стойност на проекта - 723 656 лева. От тях 533 682 лв. - швейцарско съфинансиране по линия на Българо-швейцарската програма за сътрудничество;  25 500 лева  - съфинансиране от Община Шумен, което представлява 10% от общата сума, предвидена за инфраструктурни дейности.

 

Водеща организация: Община Шумен

Период на изпълнение:  10. 2017 г. - 04.2019 г.

Бюджет на ШУ: 19 950 лв

 

Координатор: проф. д.и.н. Георги Велков Колев

Участници:

Проф. д-р Наталия Витанова

Доц. д-р Виолета Кюркчийска

Доц. д-р Пенка Кожухарова

Доц. д-р Калина Йочева

Проф. д-р Красимир Марков

гл. ас. Наташа Колева

Обучение по „Училищна медиация“ –

м май – м. юли 2017 г.

Георги Шарбанов Самиров  - социална педагогика, трети курс

Мария Ивайлова Деянова - социална педагогика, трети курс

Ангел Александров Ангелов - социална педагогика, първи курс

Христо Младенов Христов - социална педагогика, първи курс

Живко Милков Стоянов - социална педагогика, първи курс

3.

Код Визуално № РД 07.09. 2018 - 409

 

Финансираща програма: Общински фонд „Култура“ на Община Шумен

Период на изпълнение: 2018 г.

Бюджет: 2000 лв.

Ръководител: проф. д-р Благомир Кирилов Папазов

Участници: 20 преподаватели, 5 докторанти, 29 студенти

проф. д-р Димитър Балкански, проф. Валери Чакалов, проф. Димитър Чолаков, проф. Минчо Минев, доц. д-р Ростислава Тодорова, доц. д-р Светозар Чилингиров, доц. Валентин Кулев, доц. Петър Дичев, гл. ас. Бранимира Тодорова, гл. ас. Мария Пеева, гл. ас. Сийка Туршиджиева, гл. ас. Таня Йорданова, ас. д-р Анна Ласкарова, ас. д-р Светослав Бъчваров, ас. Павел Друмев, ас. Пламен Василев, преп. Георги Атанасов, преп. Любен Генов, преп. Румен Богданов

 

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ:

 1. Анна Ласкарова – редовен докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направелние 1.2. Педагогика,
 2. Камен Теофилов – редовен докторант в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
 3. Виктор Петков Петков – задочен докторант в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…
 4. Деляна Илиева Тенева – задочен докторант в докторска програма Теория на възпитанието и дидактика (Социална педагогика) от професионално направелние 1.2. Педагогика
 5. Любен Михайлов Генов – задочен докторант в докторска програма Методика на обучението по изобразително изкуство от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

 

 1. Анастасия Веселинова Панайотова – фак.№1842891142 – ПОВИ
 2. Анелия Тодорова Иванова – фак.№ 1640140002, ПОИИ
 3. Борис Ангелов Иванов – фак. № 1742890275, ПОВИ
 4. Валентина Петрова Карамфилова – фак. № 1740140012, ПОИИ
 5. Ива Дончева Панайотова – фак. № 1740140006, ПОИИ
 6. Георги Красимиров Георгиев – фак. № 1740140013, ПОИИ
 7. Дарина Славкова Янакева – фак.№1842891141, ПОВИ
 8. Джулиана Христова Димитрова –фак.№1742934048 - ПОВИ
 9. Диана Пламенова Димитрова - фак.№1640140007, ПОИИ
 10. Евгени Евгениев Янакиев – фак. № 1742890275, ПОВИ
 11. Женя Веселинова Стоянова – фак. № 1740140021, ПОИИ
 12. Зорница Георгиева Рублева– фак. № 1840140019, ПОИИ
 13. Ива Николаева Георгиева – фак. №1542591222 - ПОВИ
 14. Иван Веселинов Петков – фак. № 1240140113 - ПОИИ
 15. Ивелина Иванова Василева – фак. №1740140018, ПОИИ
 16. Ивелин Крумов Андреев – фак. №1740140005, ПОИИ
 17. Йоана Веселинова Стоянова – фак. № 0954, ПОИИ
 18. Лъчезар Лъчезаров Радов – фак. № 1742870226, ПОИИ
 19. Мариана Симеонова Василева – фак. № 1640140010, ПОИИ
 20. Мария Ангелова Ангелова – фак.№ 1742890276, ПОВИ
 21. Мая Найденова Николова – фак. № 1240140101, ПОИИ
 22. Мехмед Ахмед Реджеб – фак. № 1640140001, ПОИИ
 23. Николай Ангелов Ангелов – Гари – фак. № 1742890267, ПОВИ
 24. Ренета Иванова Иванова – фак. №1740140001, ПОИИ
 25. Светлин Красимиров Трендафилов –фак.№ 1742874078, МП, ПОВИ
 26. Тодор Захариев Захариев – фак. № 154014007, ПОИИ
 27. Хабил НеджмиевХабилов – фак. №1640140009, ПОИИ
 28. Христо Живков Кузманов – фак. №1842891190, ПОВИ
 29. Хюлия Идатова Юсеинова – фак. №1640140008, ПОИИ

 

4.

 Музикалната дейност на енциклопедиста Добри Войников (1833-1878)  № РД - 25. 04. 2018 - 139

Издаване на юбилеен сборник „Музикално творчество на Добри Войников“, фототипно издание, в партньорство с РИМ – Шумен

Фиансираща програма: Общински фонд „Култура“ на Община Шумен Период на изпълнение: 2018 г.

Бюджет: 1170 лв. (за отпечатване на сборник)

Ръководител: проф. д.изк. Стефан Иванов Хърков

Участници: 10 преподаватели, 3 докторанти, 26 студенти

проф. д.изк. Мирослав НЕДЯЛКОВ, доц. д-р Янна РУСКОВА, ст. преп. Жанета КАЦАРОВА, гл. ас. д-р Красимира КОЛЕВА, доц. д-р Тодорка МАЛЧЕВА, гл. ас. д-р Люба ЗЛАТКОВА, докторант Стефка БУДАКОВА, доц. д-р Стефан Русков, докторант Анна ПАНЧЕВА, проф. д-р Меглена АПОСТОЛОВА, гл. ас. д-р Юлияна ПАНОВА

 Студенти и докторанти:

 1. Христо Николов Атанасов – редовен окторант в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,

2. Стефка Иванова Будакова – задочен окторант в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…,

3. Анна Панчева - задочен окторант в докторска програма Методика на обучението по музика от професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по…

 1. Бексай Неджетов Бектешев, I курс, Ф№ 1840130009
 2. Румина Валентинова Драгиева, III курс, Ф№ 1340130015
 3. Иван Милков Златев, IV курс, Ф№ 1340130004
 4. Красимира Владимирова Кръстева, III курс, Ф№ 1640130005
 5. Румен Добромиров Райков, II курс, Ф№ 1740130003
 6. Ивайло Росенов Петков, II курс, Ф№ 1740130001
 7. Светлана Костова Гривова, II курс, Ф№ 1740130002
 8. Красимир Радославов Кутев, II курс, Ф№ 1740130007
 9. Валентин Стоянов Христов, II курс, Ф№ 1740130009
 10. Христо Руменов Христов, II курс, Ф№ 1740130010
 11. Роберт Любомиров Абрашев, II курс, Ф№ 1740130014
 12. Живко Николаев Кирчев, II курс, Ф№ 1740130017
 13. Пламена Божидарова Илиева, II курс, Ф№ 1740130018
 14. Джемиле Исуфова Мусова, III курс, Ф№ 1640130009
 15. Ипек Недрет Хакъ, III курс, Ф№ 1640130016
 16. Елиф Адем Ибрям, I курс, Ф№ 1840130015
 17. Тодорка Христова Йорданова, I курс, Ф№ 1840130007
 18. Венета Пламенова Димитрова, I курс, Ф№ 1840130010
 19. Севим Бюрханова Назифова, I курс, Ф№ 1840130006
 20. Ивелина Светославова Димитрова, I курс, Ф№ 1840130012
 21. София Парушева Мартинова, II курс, Ф№ 1740130006
 22. Кристина Радостинова Петкова, I курс, Ф№ 1840130007
 23. Ивайло Вергилов Пенков, I курс, Ф№ 1840130016
 24. Христо Руменов Христов, II курс, Ф№ 1740130010
 25. Стоян Миленов Маринов, I курс, Ф№ 1840130004
 26. Хюсеин Ахмед Мехмед, IV курс, Ф№ 1540130004