Международна дейностабв

В подкрепа на европейската програма за модернизация и интернационализация във висшето образование академичната общност на Шуменския университет отчита, че степента на международно измерение на университета е важен критерий за качество. Този факт определя като основен приоритет: заемане на достойна позиция в европейското образователно и научно пространство чрез широка промоция на международната мобилност на студенти и преподаватели.

В този контекст фокусът е върху действия, насочени към създаване на мрежи от съвместни изследователски и образователни програми чрез  разработване и засилване на стратегически партньорства и споразумения в областите, в които Шуменският университет обучава своите студенти /докторанти и в областите на професионалните и научни интереси на академичния състав.

Академичната общност на Шуменския университет подкрепя позицията, че осъществяването и укрепването на международни партньорства е един от способите за достъп до световното знание, чрез което се дава възможност за създаването на нови знания и техния трансфер. Включването в съвместни международни научноизследователски и образователни дейности не на последно място въздейства и върху авторитета на Университета.

Шуменският университет е член, партньор и част от семейството на:


  • European University Association (EUA)

  • Balkan Universities Association (BUA)

  • Eurasian Universities Union (EURAS)

Дейностите ни в международен план целят модернизиране на научния процес и въвеждане на ефективни европейски модели и практики, което се осъществява основно по три направления:


  • двустранни договори за сътрудничество с чуждестранни университети и научни организации

  • по програма „Еразъм+”

  • дейности по други проекти и програми

Международно сътрудничество с чуждестранни университети

Шуменският университет има утвърдени партньорски отношения по 56 двустранни договори и споразумения с чуждестранни образователни и култури институции за съвместна образователна и научноизследователска дейност.

При подбора на партньори, съвместимостта на образователните компоненти е първият фактор. Партньорите се избират на базата на академично качество и взаимни стратегически цели на различни нива – университетско, както и по инициатива на основните и първични структурни звена. Общ принцип при създаване на партньорство е наличие на сходни научни и професионални интереси на всички участници, които да позволяват организиране и провеждане на научноизследователски и художественотворчески дейности, както и реализиране на академичен обмен на студенти и преподаватели. Сред партньорите на Шуменския университет са университети и научни организации, утвърдени в областта на висшето образование, обучаващи студенти на английски,  немски, руски и турски език.

 

 

Сътрудничество с чуждестранни университети и научни организации

В периода от 2013 – 2018 г. са сключени 32 договора/споразумения за международно сътрудничество между Шуменския университет и други чуждестранни университети и научни организации.

Към 2019 г. академичната общност на Шуменския университет има възможност да осъществява международна научноизследователска и художественотворческа дейност по 56 действащи договора (виж таблицата по-долу) с чуждестранни университета/организации.

 
Наименование на чуждестранната организация:


 

Сайт:


Дата на сключване на договора:


1


Йохан Волфган Гьоте университет        (Франкфурт на Майн), Българска академия на науките (София), Софийски университет "Св. Климент Охридски" (София)


 


 

 

29.04.1997 г.


 2


Могиловски държавен технически университет   (гр. Могильов, Република Беларус)


 

http://www.mgup.by/

 


 

2003 г.


3


Университет в Риека

(гр. Риека, Хърватска)


https://uniri.hr/en/contact/


2003 г.


4


Сегедски университет , Философски факултет

(гр. Сегед, Унгария)


 

https://u-szeged.hu/

 


 

2004 г.


5


Славянски университет
(гр. Кишинев, Република Молдова)


http://surm.md/


2007 г.


6


Университет                  "Томас Бата"
(гр. Злин, Чехия)


https://www.utb.cz/


03.11.2008 г.


7


Университет              "Казимир Велики"

(гр. Бидгош, Полша)


https://www.ukw.edu.pl/


23.04.2009 г.


8


Самарски филиал ГОУ ВПО към "Московски градски педагогически университет"

(гр. Самара, Русия)


http://samara.mgpu.ru/


16.09.2010 г.


9


Рижки технически университет                                             филиал в гр. Лиепая                                                                   (гр. Рига, Латвия)


http://lf.rtu.lv/


26.04.2010 г.


10


Биологически факултет на Латвийски университет                  (гр. Рига, Латвия)


 

https://www.lu.lv/lv/

 


 

24.08.2010 г.

 


11


  Уляновски държавен педагогически университет                     "И. Н. Улянов"
 (гр.Уляновск, Русия)


http://www.ulspu.ru/


29.04.2011 г.


12


Одески държавен университет "И. И. Мечников"                          (гр. Одеса, Украйна)


http://onu.edu.ua/uk/


04.07.2011 г.


13


Славянски университет в Баку                                                                       (гр. Баку, Азербайджан)


http://bsu.edu.az/


03.05.2011 г.


14


Бердянски държавен педагогически университет      (гр.Бердянск , Украйна)


http://bdpu.org/


26.08.2011 г.


15


Херсонски държавен университет

(гр. Херсон, Украйна)


http://www.kspu.edu/


21.10.2011 г.


16


Стерлитамашка държавна педагогическа академия                     "Зайнаб Биишева"                                                                  (гр. Стерлитамак, Русия)


https://strbsu.ru/


2011 г.


17


Филологически факултет на Пермски държавен национален изследователски университет                       (гр. Перм, Руска Федерация)


http://www.psu.ru/


2012 г.


18


Одески областен институт за усъвършенстване на учителите
 (гр. Одеса, гр. Одеса)


http://ooiuv.odessaedu.net/uk/


29.06.2012 г.


19


Институт по социални и хуманитарни науки              "EURO-BALKAN"
 (гр. Скопие, Северна Македония)


http://www.euba.edu.mk/


17.01.2012 г.


20


Коджаели университет                                                         (гр. Коджаели, Турция)


http://www.kocaeli.edu.tr/


30.03.2012 г.


21


Черноморски държавен университет                            "Петър Могила"                                                                                  (гр. Миколев, Украйна)


https://chmnu.edu.ua/


17.09.2012 г.


22


Държавно учреждение на висшето професионално образование ‘‘Беларуска-Руски университет            (гр. Могильов, Република Беларус)


 

 

http://bru.by/

 

 

 


28.09.2012 г.


23


Вшехница Швиентокршиска                                   (Университет на Светия Кръст)
(гр. Киелце, Полша)


https://www.ws.edu.pl/eng/index.php


08.07.2013 г.


24


Дагестански държавен институт по народно стопанство
(гр. Махачкала, Руска Федерация)


http://dgunh.ru/


03.10.2013 г.


25


Jitterbits LLC                                                                   (Американска компания, Мисури, Сейнт Луис)


https://www.jitterbits.com/index.php


28.01.2013 г.


26


Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центар за унапређење животних активности
(гр. Белград, Сърбия)


http://www.iefpg.org.rs/index.php/en/


14.06.2013 г.


27


Национален университет за изкуства                                 (гр. Букурещ, Румъния)


https://unarte.org


10.03.2015 г.


28


Държавен университет "Илия Чавчавадзе"                      (гр. Тбилиси, Грузия)


https://iliauni.edu.ge/ge


12.06.2014 г.


29


Университет на Нови Сад                                                    (гр. Войводина, Сърбия)


http://www.uns.ac.rs/


01.10.2014 г.


30


Киевски славистичен университет                                               (гр. Киев, Украйна)


http://ksu.edu.ua/en/


18.07.2014 г.


31


Измаилски държавен хуманитарен университет    (гр. Измаил, Украйна)


http://idgu.edu.ua/


2015 г.


32


Университет по мениджмънт и информационни системи – ISMA
 (гр. Рига, Латвия)


https://www.isma.lv/en/


16.02.2015 г.


33


Кубански държавен университет                                            (гр. Краснодар, Руска Федерация)


https://www.kubsu.ru/


23.12.2015 г.


34


Институт по висши науки                                                           (гр. Фафе, Португалия)


http://www.iesfafe.pt


25.06.2015 г.


35


Университетът в Ялова                                                                   (гр. Ялова, Турция)


http://www.yalova.edu.tr/


10.03.2015 г.


36


Мелитополски държавен педагогически университет "Богдан Хмелницки"                                  (гр. Мелитопол, Украйна)


https://mdpu.org.ua/


06.01.2016 г.


37


Източноукраински национален университет "Владимир Дал"                                                                      (гр. Северодонецк, Украйна)


https://snu.edu.ua/


29.01.2016 г.


38


Померански университет в Слупск                                 (гр. Слупск, Полша)


https://www.apsl.edu.pl/


30.06.2016 г.


39


ФДБУ ВО Югозападен държавен университет           (гр. Курск, Русия)


https://swsu.ru/


27.09.2016 г.


40


Национален медицински университет "Богомолец" (гр. Киев, Украйна)


http://nmu.ua/ua/


21.07.2017 г.


41


Общинско висше учебно заведение                        "Херсонска академия за продължаващо обучение" (гр. Херсон, Украйна)


http://academy.ks.ua/


17.11.2017 г.


42


Тракийски университет

(гр. Одрин, Турция)


https://www.trakya.edu.tr/


2018 г.


43


ФДБОУ ВО Държавен институт по руски език                     "А. С. Пушкин"
 (гр. Москва, Русия)


http://www.pushkin.institute/


22.01.2018 г.


44


Държавен висш педагогически институт „Университет по мениджмънт на образованието“                  (гр. Киев, Украйна)


http://umo.edu.ua/en


03.04.2018 г.


45


Украински държавен университет по железопътен транспорт                                                                                            (гр. Харков, Украйна)


http://www.kart.edu.ua/


30.05.2018 г.


46


Министерството на външните работи и търговията                         (гр. Будапеща, Унгария)


https://www.kormany.hu/en


29.05.2018 г.


47


Федерално държавно автономно образователно учреждение за висше образование                         „Русийски университет дружба на народите“          (гр. Москва, Русия)


http://www.rudn.ru/


27.09.2018 г.


48


Тираспол държавен университет
(гр. Кишинев, Молдова)


https://ust.md/


26.11.2018 г.


49


Балканска асоциация по история                                                (гр. Букурещ, Румъния)


https://www.balkan-history.com/


14.03.2019 г.


50


Тиендзински университет за чуждоезиково обучение                                                                                               (гр. Тиендзин, Китай)


http://www.tjfsu.edu.cn/bindex/


13.03.2019 г.


51


Университет "Овидиус"
(гр. Констанца, Румъния)


https://www.univ-ovidius.ro/


25.01.2019 г.


52


Харковски национален университет „ В.Н Каразина“
(гр. Харков, Украйна)


https://www.univer.kharkov.ua/


25.01.2019 г.


53


Московски държавен регионален университет                 (гр. Москва, Русия)


https://mgou.ru/


19.04.2019 г.


54


Университет Св. Климент Охридски                                (гр. Битоля, Северна Македония)


https://www.uklo.edu.mk/


19.07.2019 г.


55


Тамбовски държавен технически университет

(гр. Тамбов, Русия)


http://www.tstu.ru/


27.11.2019 г.


56


Московски държавен университет по технологии и управление К. Г Разумовского


http://mgutm.ru/


02.10.2019 г.