Международна дейностабв

В подкрепа на европейската програма за модернизация и интернационализация във висшето образование академичната общност на Шуменския университет отчита, че  степента на международно измерение на университета е важен критерий за качество. Този факт определя като основен приоритет:  заемане на достойна позиция в европейското образователно и научно пространтство чрез широка промоция на международната мобилност на студенти и преподаватели.

В този контекст фокусът е върху действия, насочени към създаване на мрежи от съвместни изследователски и образователни програми чрез  разработване и засилване на стратегически партньорства и споразумения в областите, в които Шуменският университет обучава своите студенти /докторанти и в областите на  професионалните и научни интереси на академичния състав.

Академичната общност на Шуменския университет подкрепя позицията, че осъществяването и укрепването на международни партньорства е един от способите за достъп до световното знание, чрез което се дава възможност за създаването на нови знания и техния трансфер. Включвнето в съвместни международни научноизследователски и образователни дейности не на последно място въздейства и върху авторитета на Университета.

Шуменският университет е член, партньор и част от семейството на:

  • European University Association (EUA)
  • Balkan Universities Association (BUA)
  • Eurasian Universities Union (EURAS)

Дейностите ни в международен план целят модернизиране на научния процес и въвеждане на ефективни европейски модели и практики, което  се осъществява основно по три направления:

  • двустранни договори за сътрудничество с чуждестранни университети и научни оранизации;
  • по програма „Еразъм+”;
  • дейности по други проекти и програми.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Международно сътрудничество с чуждестранни университети

Шуменският университет има утвърдени партньорски отношения по 76 двустранни договори и споразумения с чуждестранни образователни и култури институции за съвместна образователна и научноизследователска дейност.

При подбора на партньори, съвместимостта на образователните компоненти е първият фактор. Партньорите се избират на базата на академично качество и взаимни стратегически цели на различни нива – университетско, както и по инициатива на основните и първични структурни звена. Общ принцип при създаване на партньорство е наличие на сходни научни и професионални интереси на всички участници, които да позволяват организиране и провеждане на  научноизследователски и художественотворчески дейности, както и реализиране на академичен обмен на студенти и преподаватели. Сред партньорите на Шуменския университет са университети и научни организации, утвърдени в областта на висшето образование, обучаващи студенти на английски,  немски, руски и турски език.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сътрудничество с чуждестранни университети и научни организации

 

В периода от 2013 – 2018 г. са сключени 32 договора/споразумения за международно сътрудничество между Шуменския университет и други чуждестранни университети и научни организации.

Към 2019 г. академичната общност на Шуменския университет има възможност да осъществява международна научноизследователска и художественотворческа дейност по 76 действащи договора (виж таблицата по-долу) с чуждестранни университета/организации като 42 от тях са сключени преди 2013 г. и към момента са все още активни.

Списък на сключените договори за сътрудничество с чуждестранни университети и научни организации действащи към 2019 г.

Наименование на чуждестранната организация

Дата на сключване на договора

         1.

Уралски държавен университет "А.М. Горки"

 (Русия, гр. Екатеринбург)

1999

        2.

Йохан Волфган Гьоте университет (Франкфурт на Майн), Българска академия на науките (София), Софийски университет "Св. Климент Охридски" (София)

4/29/1997

        3.

Университет на Риека

(Хърватска, гр. Риека)

https://www.uniri.hr/

4/23/2003

        4.

Могиловски държавен технически университет

(Република Беларус)

6/30/2003

        5.

Карловски университет, Философски факултет

(Чехия, гр. Прага)

https://www.cuni.cz/

11/12/2004 

        6.

Сегедски университет , Философски факултет

(Унгария, гр. Сегед)

https://www.u-szeged.hu/

2004

        7.

Севастополски градски хуманитарен университет

(гр. Севастопол)

https://www.sevsu.ru/

12/25/2007

        8.

Славянски университет

(Република Молдова)

12/2007

        9.

Потсдамски университет, Философски факултет

(Германия, гр. Потсдам)

10/17/2007

        10.

Краковски педагогически университет

(Полша, гр. Краков)

5/12/2008

        11.

Киевски славистичен университет

(Украйна, гр. Киев)

2008

        12.

Университет "Томас Бата"

(Чешка Република, гр. Злин)

11/03/2008

        13.

Адвентистки университет

(Германия, гр. Фридензау )

7/17/2008

        14.

Алтайски държавен технически университет "И.И. Ползунова

(Русия)

4/15/2009

        15.

Университет "Овидий"

(гр. Констанца, Румъния)

01/01/2009

        16.

Институт по славистика, Дебреценски университет

(Унгария, гр. Дебрецен)

7/13/2009

        17.

Държавна академия за славянска култура

(гр. Москва, Русия)

10/02/2009

        18.

Университет "Казимир Велики"

(гр. Бидгош, Полша)

4/23/2009

        19.

Южноукраински държавен педагогически университет "К. Д. Ушински"

(Украйна)

5/20/2009

        20.

Башкирски педагогически университет "М.Акмула"

(Русия)

6/26/2009

        21.

Национален военен университет "Зриний Миклош"

2/18/2009

        22.

Национален педагогически университет "М. П. Драгоманов"

 (гр. Киев, Украйна)

4/2009

        23.

Тракийски университет (гр. Одрин, Турция)

10/03/2009

        24.

Истанбулски университет (Турция, гр. Истанбул)

2/19/2010

        25.

Рижки технически университет (Латвия, гр. Рига), филиал в гр. Лиепая

4/26/2010

        26.

Биологически факултет на Латвийски университет  (гр. Рига, Латвия)

8/24/2010

        27.

Самарски филиал ГОУ ВПО към "Московски градски педагогически университет"

(Русия)

9/16/2010

        28.

Уляновски държавен педагогически университет "И. Н. Улянов"

 (Русия)

4/29/2011

        29.

Славянски университет в Баку (Азербайджан)

5/3/2011

        30.

Одески държавен университет "И. И. Мечников" (Украйна)

7/4/2011

        31.

Бердянски държавен педагогически университет (Украйна)

8/26/2011

        32.

Херсонски държавен университет (Украйна)

10/21/2011

        33.

Стерлитамашка държавна педагогическа академия "Зайнаб Биишева" (Република Башкортосан, Руска Федерация)

 2011

        34.

Институт по социални и хуманитарни науки "EURO-BALKAN"

 (Македония, гр. Скопие)

1/17/2012

        35.

Коджаели университет (Турция)

3/30/2012

        36.

Одески областен институт за усъвършенстване на учителите

 (Украйна, гр. Одеса)

6/29/2012

        37.

Черноморски държавен университет "Петър Могила" (Украйна)

9/17/2012

        38.

Държавно учреждение на висшето професионално образование "Беларуска-Руски университет" (Република Беларус)

9/28/2012

        39.

Алтайски държавен университет (Руска Федерация)

10/10/2012

        40.

Букурещски университет (Румъния)

11/26/2012

        41.

Институт "Юнус Емре" (Турция)

12/17/2012

        42.

Jitterbits LLC (Американска компания, Мисури, Сейнт Луис)

1/28/2013

       43.

Института по експериментална фонетика и патология на говора и Центар за унапређење животних активности

(Сърбия, гр. Белград)

6/14/2013

        44.

Вшехница Швиентокршиска (Университет на Светия Кръст)

(гр. Киелце, Полша)

7/8/2013

        45.

Дагестански държавен институт по народно стопанство

(Република Дагестан, Руска Федерация)

http://dgunh.ru/

10/3/2013

        46.

Белградски университет (Сърбия)

1/24/2014

        47.

Държавен университет "Илия Чавчавадзе" (гр. Тбилиси, Грузия)

6/12/2014

        48.

Киевски славистичен университет (Украйна)

7/18/2014

       49.

Университет на Нови Сад (Сърбия, гр. Войводина)

10/1/2014

        50.

Поволжски държавен университет по телекомуникации и информатика

 (гр. Самара, Русия)

2014

        51.

Университет по мениджмънт и информационни системи – ISMA

 (Латвия, гр. Рига)

2/16/2015

        52.

Национален университет за изкуства (Румъния, гр. Букурещ)

3/10/2015

        53.

Университетът в Ялова (Турция)

3/10/2015

        54.

Кировоградски областен институт за следдипломно педагогическо образование "Василий Сухомлински" (Украйна, гр. Кировоград)

6/25/2015

        55.

Институт по висши науки (Португалия, гр. Фафе)

6/25/2015

        56.

Кубански държавен университет (Руска Федерация гр. Краснодар)

12/23/2015

        57.

Измаилски държавен хуманитарен университет (Украйна)

2015

        58.

Мелитополски държавен педагогически университет "Богдан Хмелницки" (Украйна)

1/6/2016

        59.

Източноукраински национален университет "Владимир Дал" (Украйна)

1/29/2016

        60.

Померански университет в Слупск (Полша)

6/30/2016

         61.

ФДБУ ВО Югозападен държавен университет в гр. Курск (Русия)

9/27/2016

        62.

Университет "Гоце Делчев" (гр. Щип, Македония)

12/21/2016

        63.

ФДБОУ ВО Кузбаски държавен технически университет "Т.Ф. Горбачов" http://kuzstu.ru/ и Новосибирски филиал на ФДБНУ "Държавен научно-производствен център рибно стопанство" (Русия)

12/12/2016

        64.

ФДБОУ ВО Владимирски държавен университет "Александър Григориевич и Николай Григориевич Столетови" (Русия, гр. Владимир)

3/23/2017

        65.

Херсонски държавен университет (Украйна)

3/23/2017

        66.

Кокшетауски държавен университет "Ш. Аулиханов" (Република Казахстан)

3/29/2017

        67.

Национален медицински университет "Богомолец" (Украйна)

7/21/2017

        68.

Общинско висше учебно заведение "Херсонска академия за продължаващо обучение" (Украйна)

11/17/2017

        69.

ФДБОУ ВО Държавен институт по руски език "А. С. Пушкин"

 (Русия, гр. Москва)

7/5/2017 (за 3 г. с автоматично подновяване);

1/22/2018 (допълнително споразумение)

        70.

Украински държавен университет по железопътен транспорт (Украйна)

23/05/2018

        71.

Унгарски културен институт "Балаши" (гр. Будапеща, Унгария)

5/28/2014;

29/05/2018

        72.

Държавен висш педагогически институт „Университет по мениджмънт на образованието“ (Украйна, гр. Киев)

03/04/2018

        73.

Научноизследователски институт по история, икономика и право

(Русия, гр. Москва)

25/04/2018

        74.

Федерално държавно автономно образователно учреждение за висше образование „Русийски университет дружба на народите“ (Русия)

27/09/2018

        75.

Харковски национален университет „ В.Н Каразина“

(Украйна, гр. Харков)

 

2018

        76.

Тираспол държавен университет

(Молдова)

11/26/2018

 

Информацията е актуализирана на 09.08.2018 г.; 22.10.2018 г.; 25.03.2019 г.