Награди и постиженияабв

 НАГРАДИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2016 г.

 НАГРАДИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ ПРЕЗ 2015 г.


НАГРАДИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 2007-2014 г.

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

ЗА ШУ  „Епископ Константин Преславски”  - Сертификат на Европейската научна и културна общност

                                                                                    

                „За официален почетен статут на институция  с висок престиж и  обществено

                 признание в  областта на науката, за принос към развитието на българската

                наука и висока оценка на постиженията в управлението на нови инициативи,

               в налагането на съвременни модели във висшето образование за изпреварващо

               развитие на сектора и утвърждаване на национално достойнство и авторитет”.

                                            

НАГРАДЕНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 

Почетни граждани на Шумен

проф. дпн Румяна Йовева, 2009 г.
проф. дин Иван Йорданов, 2009
проф. дбн Делчо Каменов, 2010 г
проф. д.и.н. Иван Йорданов, 2010
доц. д-р Русанка Петрова, 2011 - почетен гражданин на община Върбица

Награда на Шумен

проф. дмн Иво Михайлов Михайлов, 2013 -  за принос в областта на природните науки,
                                                                         математиката и информатиката
доц. д-р Румяна Тодорова, 2012          –    за постижения в науката
доц. д-р Тотка Иванова, 2011             –    за преподавател в областта на висшето
                                                                        образование в хуманитарните науки
проф. д-р Яни Милчаков, 2010            –    за постижения в науката
гл. ас. д-р Бисерка Йовчева, 2010        –   за преподавател в сферата на висшето образование
проф. д-р Кина Вачкова, 2009              –    за постижения в науката
доц. д-р Анна Николова, 2009              –    за преподавател в областта на висшето
                                                                        образование в хуманитарните науки
Катедра Теоретична                           –     колективна Награда на Шумен за принос
и приложна физика, 2009                          в науката и висшето образование
проф. дфн Диана Кюркчиева,  2009 г.–  за принос в науката
проф. д-р Добромир Енчев                  –  Наградата на Шумен, 2011- за принос в сферата на
                                                                     природните, математически и технически науки

Колектив от преподаватели от ФТН и ФМИ

Доц. д-р С. Желев, доц. д-р С. Станев, гл. ас. С.  Железов, гл. ас. Делян Сърмов,
гл. ас. Христо Параскевов,  2011               за образование и наука за разработена
                                        високопроизводителна клъстърна компютърна система „Радиан-М”
доц. д-р Божанка Байчева - Награда на Община  Добрич - за принос в развитието на
                                                образованието, 24 май 2009
                Награда на Община Добрич - за високи постижения в цялостната 30-годишна
                   педагогическа и художествено-творческа дейност, 1 ноември 2009
                Награда на Община Добрич, студио „Сарандев” за колективно музикално
                  изкуство и принос в духовното развитие на град Добрич, 1 ноември 2010 г.
                Вписване в почетната книга на Община Добрич, юни 2011
проф. дин Тотю Тотев, 2008               –     преподавател в областта на висшето
                                                                         образование в хуманитарните науки
проф. д-р Валентина Аврамова, 2008 –    за постижения в науката
 
Носители на златна значка на ШУ “Еп. К. Преславски”
 
проф. д-р Кина Вачкова, 2011
доц. д-р Анна Николова, 2010
проф. дпн Румяна Йовева, 2009
 
Носители на почетен знак на  ШУ “Еп. К. Преславски”
 
доц. д-р Ангел Кръстев, 2011
Почетни професори на ШУ “Еп. К. Преславски”
проф. дпн Румяна Йовева, 2011
проф. д-р Кина Вачкова, 2011

    

         ДРУГИ ПРИЗНАНИЯ

проф. д.п.н. М.Георгиева, 2014 - Съюз на народните читалища присъжда високото звание "Следовник на народните будители 2014"
 
гл. ас. д-р Бисерка Йовчева - награда на фондация "Св. Св. Кирил и Методий" за
                  откриване и развитие на млади таланти в областта на информатиката 
                   (учител на годината), 2007 и 2008 г.
                   Наградата на вестник Топ Новини - "Личност на годината за 2010"      

            

Международни институционални признания

доц. д-р Дориета Чакърова – почетно отличие „Офицер на Академическите палми от
                                                    министъра на образованието на Република Франция, 2014
доц. д-р Маргарита  Василева, 2013   - почетен доктор на науките (Doctor оf Science,
                         HonorisCausa) на Руската академия по естествознание (РАЕ), Сочи, Русия
доц. д-р Николай Янков, доц. дмн Севджан Хаккъев
 проф. д-р Георги Христов Георгиев, 2013 –  награди за постигнати високи резултати в
                                        областта на научните изследвания за 2012 г. от фонд „Научни
                                         изследвания” към ФМИ на ШУ.
проф. дин Тотю Тотев   - Златен медал, Американски биографичен институт, 2010
проф. дфн Добрин Добрев  – Топ 100 на преподавателите във висшето образование,
                                             Международния биографичен център, Кеймбридж, Англия, 2008
проф. дфн Добрин Добрев – Списък на 2000 видни интелектуалци на ХХІ век на
                                                Международен биографичен център, Кеймбридж, Англия, 2009
доц. д-р Богдана Георгиева – Награда за наука и почетен медал. Государственный
                                                    университет, Барнаул, Алтай, 2010
доц. д-р Румяна Тодорова –  институционален български представител на програмата
                                                 Еразмус за България, 2011
проф. д-р Драгомир Марчев –  Награда за наука и почетен медал на Драгомановския
                                                   Университет, Киев, Украйна, 2009 г.
доц. д-р Николай Узунов       –  Sept – Nov 2009 ICTP, TRIL, grant;
                                                  –   May – July 2010 ICTP, RIL grant;
                                                   –  Sept. 2011- Oct. 2011 ICTP, TRIL grant
проф. д.ф.н. Д  Чавдарова - Грамота от Руския културно-информационен център за принос
                                                в развитието на руско-българските връзки, 2010
доц. д-р С. Цанов         - Грамота от директора на Института по филология и социални
                                           комуникации проф. Харлан за  „развитието и разширяването на
                                           българския език, литература и култура в Северното Приазовие”.
гл. ас. д-р Кр. Колева - награда от Полския институт в София – 2010
Благодарствено писмо от ректора на Бердянския държавен педагогически университет
                             проф.  Зарва за „огромния принос в развитието на международната дейност
                         и организацията на международното сътрудничество на университета”.2010

Проф. дмн Иво Михайлов Михайлов, 2013 -  наградата на град Шумен за принос в областта на природните науки, математиката и информатиката за 2012 г.

Доц.  д-р С. Станев, гл. ас. С. Железов, гл. ас. Делян Сърмов, гл. ас. Христо Параскевов, 2011 за образование и наука за разработена  високопроизводителна клъстърна компютърна система „Радиан М“.

 

     Ръководни постове в международни научни организации

проф. д-р Кина Вачкова – председател на Комисията по славянски книжовни езици
                                               към Международния комитет на славистите
доц. д-р Димитър Попов – председател на Комисията по стилистика към
                                                Международния комитет на славистите
проф. д-р Валентина Аврамова - член на Президиума на Международната
                       асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ)
гл. ас. Красимира Колева – член на Комисията по балканистика към
                                                 Международния Комитет на славистите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

проф.дин Георги Колев – председател на Общинския съвет Шумен, 2011 г.
проф. дфн Добрин Добрев – общински съветник, Общински съвет Шумен, 2008-2011г
                                                  2011, втори мандат
доц. д-р Русанка Петрова - общински съветник, Общински съвет Шумен, 2008-2011г
                                                  2011, втори мандат
доц. д – р Стефан Желевобщински съветник, Община Шумен, 2011 г.
доц. д-р Веселин Панайотов - общински съветник, Община Шумен, 2011 г.
проф. дин Димитър Игнатовски - общински съветник, Община Шумен, 2011 г.
проф. дтн Борислав Беджев - общински съветник, Община Шумен, 2011 г.

Колективна награда на Шумен за Педагогически факултет за изобразително изкуство-

дарението на стенопис в Педиатрично отделение на УМБАЛ "Света Богородица

Ширшая Небесная" от доц. д-р Валентин Кулев, Шумен, 2008 г.

 

МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

ПРЕПОДАВАТЕЛИ

М. Маврова, гл.ас.  за специализираща подготовка на Анна Димитриевич –
ІІІ награда, Сърбия, поп пеене, Международен конкурс „Трикси” –
Балчик, 15-25.08.2009 г от категорията за изпълнители и наградата на
американския продуцент Marina Lerner за участие в конкурса „Kariben
gold”, участие в концерт на Бродуей
- " -     Диплом от Община Велико Търново, ВТУ ''Св.Св. Кирил и Методий'' за участие
- " -              Награда като член на международното жури, Конкурс ''Короната на
                   Търновград'', секция класическо пеене, 10.05.2009 г., Велико Търново
- " -     Награда и плакет от Министерството на културата на РБ и министър проф.
                     Стефан Данаилов за постижения в областта на културата, връчена, 2009г
- " -   Награда „Гранд При” за постижения в областта на вокалната педагогика,
                  Първи фестивал на английския език „Светът в детските длани”,Балчик, 2009
- " -   Благодарствено писмо за активна творческа работа и принос в провеждането
             на Първия фестивал на английския език „Светът в детските длани”,Б/к–юли 2009
Юлияна Панова - трета награда в категория „Камерни хорове”, ХХІХ-ти
                            Международен хоров конкурс „Проф. Георги Димитров”, гр. Варна 
Жанета Кацарова  - Златна значка на Община Шумен, 2007
Яна  Рускова – ІІІ награда на национален конкурс “Спомени в песни”, Попово,
                            май 2008
Награда от Община Велико Търново, ВТУ ''Св.Св. Кирил и Методий'' за
            участие като член на международното жури в конкурса ''Короната на
           Търновград''–секция класическо пеене, 10.06.2009 г., гр. Велико Търново
Почетна грамота за ''Ас–художествен ръководител'' от конкурса ''Я, това съм
            аз!'' за 2007 година
Награда за най-добър вокален педагог-Специална награда  от Международния
           фестивал ''Златната рибка'' -26.07.2007 г.
Диплом за организиране на майсторски клас по поп пеене на международния
           музикален фестивал ''Музикални кутак''–гр. Зайчар–Сърбия -17.11.2007 г.

 

СТУДЕНТИ И ВЪЗПИТАНИЦИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

 Квартет АБАГАР
 Квартет АБАГАР – І място /Златен медал/ в категорията „Камерни вокални
            ансамбли”, ІХ Международен младежки фолклорен фестивал-конкурс  
             „Фолклор без граници”, Добрич- Албена, 2009
Квартет АБАГАР  – златни медали/два приза в категориите „Ученик и учител”
        и „Камерни вокални състави”,VIII Международен младежки фестивал
        - конкурс „Фолклор без граници”, Добрич-Албена, 2008
Квартет АБАГАР – Наградата на Шуменския университет “Епископ Константин
                                     Преславски” за постижения на студенти за 2009
Стефка Томова - І награда в IV възрастова група, индивидуални изпълнения, 
                                     ІV Конкурс „С песните на Стоян Радев”, Търговище, 2009
Квартет АБАГАР –  Почетен плакет на Кмета на гр. Палау, Сардиния, 2010
Квартет АБАГАР – единственият състав от България, звучал в ефира на Radio3
                                 Rai – национално радио на Италия в нощта на Коледа, като
                                 състав, участвал в концертния живот на Италия, (Фестивал
                                 на изкуствата в Сардиния) през годината и допринесъл за
                                 културния диалог  http://www.radio3.rai.it/
Квартет АБАГАР –  Съвместен концерт с детски хор „Бодра песен,
                               диригент: проф. Венета Вичева и Деница Узунова. Цикъл „Viva la
                             musica” – НМ „Земята и хората” – София; по покана на Съюза на
                             музикалните и танцови дейци, Съюза на диригентите в България
                             и Министерство на културата, 24.11.2011
Михаела Костадинова - Голямата  награда за изпълнители на името на Емил
          Димитров, Национален конкурс „Златният Арлекин”, Плевен, 01-02.11.2009г.
Петя Аджопова и Невена Галинова–І–ви награди, Конкурс „Моята България”, Б/к
Вокална група ОДК-Балчик с р-л М. Маврова - І награда, Конкурс „Моята България”
Христина Костадинова - Специална награда за най-добро изпълнение на българска
              песен, поп пеене, Конкурс ”Короната на Търновград”,08-10.05.2009г., ВТ.
Христо Ганевски –спечелен конкурс за артист-хорист, класическо пеене, ОДФ,
               Варна, м. май 2009 г.
Боян Йорданов, Дамяна Илиева и Петя Аджопова – І-ви награди, поп певци,
                Конкурс „Светът в детските длани”, Балчик,  юни 2009г.
Мария Борисова и Жанета НайденоваІІ – ри награди, Конкурс „Светът в детските
                 длани”, Балчик,  юни 2009г.
Михаела Костадинова - Гран При за авторска песен, Конкурс ”Короната на
                 Търновград”, 08-10.05.2009 г., Велико Търново
                  І място, Конкурс „Подснежник”, Кранево, юни, 2009
                 ІІІ награда, Конкурс „Трикси”, Балчик, юли 2009 г.,
                 ІІ награда от „Речни ноти”, Тутракан, 27-29.08. 2009 г.,
                  Голямата награда „Ал. Македонски”, ІІ награда за най-добро изпълнение,
                 Конкурс „Еврофест”, Осми международен фестивал, Скопие, 02.12.2009
Емил Копев  - Специалната награда за най-добро изпълнение на българска песен,
                                 Конкурс „Морски звездички”, Варна, 04.09.2009г.
                 ІІ  награда, Конкурс „Диана глас”, Ямбол, 16.10.2009 г.
Дует Христина Жекова и Йоан Николаев - І награда, Конкурс „Тракийска лира” –
                           Ст. Загора,  21.06.2009 г.
Йоан Николаев - ІІ награда за солов изпълнител, Конкурс „Тракийска лира” –
                           Ст. Загора,  21.06.2009 г.
Дилян Близнаков спечелил конкурс за артист-хорист в ОДФ – Русе, назначен от
                          01.09.2009 г. на работа в Русенска опера
Боян Йорданов - награди от: конкурси „Светът в детските длани”,Балчик, юни, 2009
           „Речни ноти”, Тутракан, 27-29.08. 2009 г. и „Морски звездички”,. Варна-4.9.09
Калина Чолакова - І награда в IV възрастова група, индивидуални изпълнения, 
                                     ІV Конкурс „С песните на Стоян Радев”, Търговище, 2007
Христина Йорданова – III награда в III възрастова група индивидуални
          изпълнения   ІV Конкурс „С песните на Стоян Радев”, Търговище, 2007 Мария Тодорова - ІІІ награда на конкурса ''Орфеева дарба'', поп пеене, 2007,София
Евгени ДимовIII награда на Международния  конкурс ''Короната на Търновград'',
                           Велико Търново, класическо пеене,08-10.05.2007 г.
                 I награда, Международен конкурс ''Усмивките на морето'' – гр. Балчик,
                            класическо пеене, 25-27.06.2007 г.
Боряна Христова – спечелен кастинг на конкурса, организиран от музикалната
                компания ''Жокер медия'' за създаване на женска вокална група, поп пеене
Йоан Николаев - Диплом „Дарование 2008“ от кмета на Община Варна
                               за постижения в поп пеенето,14.02.2008 г.- Варна.
     Специална награда, Национален конкурс „Морско конче”, 15.06.2008, Варна, за
          продуциране на авторска песен и участие като солист на „Биг-Бенда” на БНР
Златка Димитрова – ІІІ награда, Международен конкурс «Короната на
                  Търновград», Велико Търново, 18-20.04.2008 г., джаз пеене
Александра Данчева ІІІ награда Международен конкурс «Короната на
                  Търновград», Велико Търново, 18-20.04.2008 г.,композиция на поп песен
Ива ГеоргиеваІ-ва награда, Седми международен конкурс „Усмивките на
                    морето” в гр. Балчик, 24-28.06.2008, класическо пеене
Христо Ганевски - ІІ награда, Седми международен конкурс „Усмивките на
                    морето” в гр. Балчик, 24-28.06.2008, класическо пеене
Лора Иванова, ученичка – ІІІ награда, Седми международен конкурс „Усмивките
                    на морето”, гр. Балчик, 24-28.06.2008, класическо пеене
Христина Костадинова - ІІ награда, Седми международен конкурс „Усмивките
        на морето” в гр. Балчик, 24-28.06.2008, поп пеене
ученици: Габриела Колева - ІІ награда, Михаела Костадинова – ІІ награда,
              Ивайло Андонов - ІІІ награда, Ралица СоколинскаІІІ награда,
             Александра ДимитроваІІІ награда, вокална група „Дъга-Балчик ІІІ
             награда Седми международен конкурс „Усмивките на морето”, Балчик, 24-
             28.06.2008, поп пеене
ученици: Габриела КолеваІІ награда, Ралица СоколинскаІІ награда и
                 Мария Борисова ІІІ награда, поп пеене;
                 Лора Иванова - ІІ награда, класическо пеене, Международен конкурс
                                       „Златната рибка” 29-30.06.2008 г. – Варна
Михаела КостадиноваІІ награда, Весела Корновска – специална награда,
                     Международен конкурс за вокално изкуство „Морски звездички”, Варна, 2008г

 

ХУДОЖЕСТВЕНО ИЗКУСТВО

ПРЕПОДВАТЕЛИ

проф. В. Чакалов       -  Спечелен конкурс за резидентна програма към европейски проект
                            ,,REG’ARTS CROISES AU PAYS DE THANN”, финансиран от “LEADER”,
                             Фрация , 2011
проф. Д. Чолаков  - Голямата награда за живопис на “Алианц” – България, 2009
доц. д-р Валентин Кулев –  Награда за графика , Международно биенале Графика, Аиуд,
                                                    Румъния, 2009.
                                                   
доц. М. Младенов - Награда за съвременно изкуство М-тел 2007 за Организиране на
                                  Международен конкурс
доц. Д. Балкански  -  Награда на МОН, Национална изложба на художниците педагози,
                                 ХГ “Рафаел Михайлов”, В. Търново, май , 2007 г.
Р. Тодорова - Награда за най-добро представяне на III-th International Conference of
                                Young Scientists, 18-19 June 2009, Plovdiv
Б. Тодорова - Награда за рисунка от Национална изложба на художниците-педагози,
                                май, В.Търново, 2007
проф. В. Чакалов  - Награда „Варна”, на община Варна за изкуство и култура, 2007
              Награда за графика, „5 Международно триенале на графиката”, София, 2007
              Номинация и диплом за графика, Национална изложба на художниците –
                    педагози, В.Търново, 2007
КОЛЕЖ - ДОБРИЧ
гл. ас. Цанимир Байчев  - ІІ награда за нова авторска песен на Европейски младежки
                                              поп-рок конкурс „Сарандев”, 2011г.

                                      СПОРТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ІІІ-то място на Държавно студентско първенство по хандбал - жени на Асоциация за
                         университетски спорт “Академик”  - Универсиада, Благоевград 2008 г.
ІІ-то място на Държавно студентско първенство по хандбал-жени на Асоциация за
                         университетски спорт “Академик”  - Универсиада,  София 2009 г.
ІІ-то място на Държавно студентско първенство по хандбал-мъже на Асоциация за
                         университетски спорт “Академик”  - Универсиада, София 2009 г.
ІІІ-то място на Държавно студентско първенство по волейбол мъже на Асоциация за
                         университетски спорт “Академик”  - Универсиада, Габрово 2007 г.
ІІІ-то място на Държавно студентско първенство по волейбол мъже на Асоциация за
                        университетски спорт “Академик”  - Универсиада, Кърджали 2008 г.
ІІ-то място на Държавно студентско първенство по волейбол мъже на Асоциация за
                          университетски спорт “Академик”  - Универсиада, София 2009
ІІІ-то място на студентско първенство по аеробика за купата на ректора на НСА
                          “Васил Левски”, София, 2007
ІІ-ро място на студентско първенство по аеробика за купата на ректора на НСА
                           “Васил Левски”, София, 2008
І-во място на Държавно студентско първенство по аеробика на Асоциация за
                           университетски спорт “Академик” - финален кръг, София, 2008
КОЛЕЖ - ДОБРИЧ
гл. ас. Красимир Станков - ІІ място на Републиканско първенство по хандбал, 2008г
                                         - купа на България по хандбал, 2008  / като състезател/
                               - ІІ място с отбор на девойки старша възраст, 2008 / като треньор/

 

НАГРАДЕНИ СТУДЕНТИ ОТ ОСНОВНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

 

НАСИТЕЛИ НА НАГРАДАТА НА ШУМЕН

Сунай Ибрямов /Астрономия/ - награда „Студент в областта на природните науки, 2010                                            
Радостина Иванова /Бълг. филология/ – за студент в областта на хуманитарните
                                                                       науки, 2009
 
ФАКУЛТЕТ ПО ХУМАНИТАРНИ НАУКИ
 
Мария Танева /Българска филология/ - награда на Единадесетата национална научна
                                  конференция за студенти и докторанти на Пловдивския университет
                                  "Паисий Хилендарски", 2009

 

ФАКУЛТЕТ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

Сунай Ибрямов /Астрономия/ - награда “Еврика”, 2011г.
Наталия Георгиева / ЕООС /    - награда за дипломна работа по инициативата на
                                                         Зелените дипломанти на „Карлсберг България”
         парична награда 2000 лв.

 

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

  1. Национални студентски олимпиади по математика (Група А - Университети)
НСОМ 2011 г. Стелияна Пламенова Атанасова, ШУ, ФМИ– бронзов медал
НСОМ 2010 г. Елица Здравкова Спасова,  ШУ, ФМИ – бронзов медал
НСОМ 2009 г. Мехмед Коджа, ШУ, ФМИ – златен медал
                  Трето място за отбора на ШУ, ФМИ
  1. Републикански студентски олимпиади по програмиране
ФМИ домакин и организатор на XXIII Републикански студентски олимпиади по
    програмиране, участва с три отбора;
отбор в състав: Ивайло Стратиев, Павел Пенев и Боян Павлов с р-л  гл. ас.
     д-р Бисерка Йовчева - 5-то място на XXIII Републикански студентски
     олимпиади по програмиране, 2011 г.
отбор в състав: Стефан Боянов Стратиев, Недялка Василев Недялков, Адриан
           Валентинов Атанасов с ръководител ас. Петър Петров - V място,  в XXII
           Републикански студентски олимпиади по програмиране, 2010 г.
отбора в състав Адриан Атанасов - капитан, Калоян Куртев и  Димо Малчев с
           ръководители гл. ас. Бисерка Йовчева  и ст. ас. Милко Янков - ІІ място,
           XXI Републикански студентски олимпиади по програмиране, 2009 г.
отбора в състав:  Пламен Боянов Марков, Георги Господинов Димитров и  Виктор Бориславов Балинов с ръководител гл. ас. Бисерка Йовчева - ІІ място,
            XX Републикански студентски олимпиади по програмиране, 2009 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

П. Кожухарова, екип студенти - Европейска награда  за превенция на употребата
            на дрога, 2008  /Присъжда се от Европейската комисия и група ПОМПИДУ”
               на страна - членка на ЕС. Присъдена на България за дейности по проект за
               Първична превенция на употребата на психоактивни вещества с ученици
               V–VII клас „Да изчистим „тревата” пред вратата” в периода 2004-2008/

 

ФАКУЛТЕТ ПО ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

 

                Наградени студенти

Марин Маринов /ІІ курс РТТ/ - Диплом за ІІ-ро място в секция “Компютърни
                     системи и технологии” за доклад на тема: “Самообучаващ се изкуствен
                      интелект”, Студентска научна сесия, 29.04.-30.04.2008г., ТУ – Варна.
Диляна Ангелова /ИЛ/ - Награда от Фондация „Еврика” стипендия /ежегодно
                         присъждани 10 стипендии на изявени български студенти/ -  за
                         инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на
                         името на акад. Ангел Балевски за 2009/2010 и 2010/2011
Сияна Иванова Иванова   /Геодезия/ - титла „Мис Шуменски университет”, 2010
Самуил Добринов Вълков /Геодезия/-титла „Мистър Шуменски университет”, 2010
Ахмед Реджеб Ибрям /КИС/ - титла „Мистър Шуменски университет”, 2011
Николай Димитров Виденов /КИС/- второ място „Мистър Шуменски
                                                                   университет”, 2011