Обяви и покани по ЗДСабв

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, April 19, 2016 - 11:15

Заповед № 728/15.04.2016г.   за определяне на наемател на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Хостела в ДИКПО-Варна.

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
сряда, August 12, 2015 - 10:30 to неделя, August 14, 2016 - 10:30

Заповед № РД-10-1379/12.08.2015 г.   на зам.-ректора, упълномощен със заповед №РД-07-2680/28.11.2011г.

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, June 9, 2015 - 14:15

Заповед РД-10-1099/09.06.2015 г.- за определяне на наемател на 1 м2 свободна площ в предверието на входа на Корпус 3 на класирания на второ място участник - "Мито" ООД, поради постъпил отказ на класирания на първо място участник ЕТ "Петинка

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, May 19, 2015 - 15:15 to четвъртък, May 19, 2016 - 15:15

Заповед № РД-10-1011/19.05.2015г.   за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 3.

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, May 19, 2015 - 15:00 to четвъртък, May 19, 2016 - 15:00

Заповед № РД-10-1010/19.05.2015г.  за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2.

ОБЯВА

Дата: 
понеделник, March 30, 2015 - 11:30 to петък, May 1, 2015 - 16:30

Документи   за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2, находящ се на адрес: ул. "Червени ескадрони" № 22

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
сряда, June 12, 2013 - 11:30

Заповед № РД-10-1068/10.06.2013г. на зам.-ректора, упълномощен със заповед №РД-07-2680/28.11.2011г. на ректора за спечелиия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на складово помещение с  площ 36 кв.м.

Съобщение

Дата: 
петък, March 29, 2013 - 12:15 to понеделник, April 15, 2013 - 12:15

За сведение на всички заинтересовани лица, публикуваме заповед № РД-10-637/28.03.2013г. за резултатите от проведения на 22.03.2013г. търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 1 на адрес: гр.

Страници