Обяви и покани по ЗДСабв

Обява за търг с тайно наддаване от 07.06.2018 г.

Дата: 
четвъртък, June 7, 2018 - 08:00 to понеделник, September 10, 2018 - 16:00

Търг с тайно  наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 3 за монтаж на 2 бр. автомати за тонизиращи напитки.

Документация за участие

Обява за търг с тайно наддаване на 06.06.2018 г.

Дата: 
сряда, June 6, 2018 - 08:00 to четвъртък, July 12, 2018 - 16:00

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв.м. от покривното пространство на Корпус 3. Предназначението на определеното покривно пространство е за монтаж и експлоатация на телекомуникационни съоръжения.

Обява за търг с тайно наддаване от 07.07.2017г.

Дата: 
петък, July 7, 2017 - 08:45 to четвъртък, September 7, 2017 - 08:45

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ за монтиране на 2 броя автомати за тонизиращи напитки във фоайето на централния вход на Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115

Обява за търг с тайно наддаване от 13.02.2017 г.

Дата: 
понеделник, February 13, 2017 - 08:45 to понеделник, May 15, 2017 - 08:45

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния  вход на учебен корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков” №1

Обява за търг с тайно наддаване от 06.02.2017г.

Дата: 
понеделник, February 6, 2017 - 08:30 to неделя, April 30, 2017 - 08:30

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв. м. от покривното пространство на Хостела (общежитие) на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. "д-р Борис Божков" № 1

 

Обява за търг с тайно наддаване от 30.01.2017г.

Дата: 
понеделник, January 30, 2017 - 13:15 to неделя, April 30, 2017 - 13:15

Документи  за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв. м. от покривното пространство на учебния корпус на ДИКПО-Варна, разположено в северната част на покрива.

Обява за търг с тайно наддаване от 30.01.2017 г.

Дата: 
понеделник, January 30, 2017 - 13:15 to неделя, April 30, 2017 - 13:15

Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв. м. от покривното пространство на учебния корпус на ДИКПО-Варна, разположено в източната част на покрива.

Обява за търг с тайно наддаване от 17.01.2017 г.

Дата: 
вторник, January 17, 2017 - 08:30 to петък, March 31, 2017 - 08:30

Документи  за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на дърводелска работилница с обща площ 144 м2 разположена в сутерена на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. "д-р Борис Божков" № 1

Обява за търг с тайно наддаване от 02.11.2016 г.

Дата: 
сряда, November 2, 2016 - 10:15 to четвъртък, January 5, 2017 - 10:15

Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Интернет-кафе" в сградата на Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115

Обява за търг с тайно наддаване от 05.08.2016 г.

Дата: 
петък, August 5, 2016 - 09:30 to неделя, November 6, 2016 - 09:30

Документи  за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Корпус 2 с обща площ 111 км. м. на адрес: гр. Шумен, ул. "Червени ескадрони" № 22

 

Страници