КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
сряда, June 12, 2013 - 10:15 to понеделник, June 24, 2013 - 10:15

Класиране  на участниците в процедура за  възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изпълнение на строително-ремонтни работи за възстановяване на нанесените от буря щети по сградата на Корпус 1".

Съобщение

Дата: 
вторник, June 4, 2013 - 12:00 to сряда, July 3, 2013 - 12:00

Заповед № РД-10-1024/03.06.2013г.  за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв. м. от покривното пространство на Корпус 3 на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" №115

Съобщение

Дата: 
вторник, May 28, 2013 - 12:30 to петък, May 31, 2013 - 12:30

До всички заинтересовани лица: На 30.05.2013г. от 10:30ч. в Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул."Университетска" №115 ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура по реда на чл. 14, ал.3, т.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата: 
понеделник, May 20, 2013 - 09:45 to петък, May 31, 2013 - 09:45

Документи  за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: "Изпълнение на строително-ремонтни работи за възстановяване на нанесените от буря щети по сградата на Корпус1".

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
понеделник, May 13, 2013 - 17:45 to петък, May 31, 2013 - 17:45

Класиране на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Периодични доставки на  канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ"Епископ К.Преславски"

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
понеделник, April 29, 2013 - 11:00 to вторник, May 14, 2013 - 11:00

Класиране на участниците в процедура за възлагане на обеществена поръчка по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на структурните звена на Университета на територията на град Шумен"

О Б Я В А

Дата: 
четвъртък, April 25, 2013 - 09:45 to сряда, June 5, 2013 - 09:45

за търг с тайно наддаване  за отдаване под наем на складово помещение с площ 36 кв.м. от сградния фонд на ДИКПО-Варна на адрес: гр.Варна, ул."Д-р Борис Божков" №1.Тръжна документация и информация.

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
сряда, April 24, 2013 - 15:30 to петък, May 10, 2013 - 15:30

Във връзка с проведена  процедура за възлагане на обеществена поръчка по реда на Глава Осма "а"  от ЗОП с предмет: "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ "Епископ К.Преславски"  публикуваме

Обява

Дата: 
сряда, April 24, 2013 - 08:45 to четвъртък, May 30, 2013 - 08:45

за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв.м. от покривното пространство на Корпус 3, гр. Шумен, ул. "Университетска " №115. Тръжна документация и информация.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата: 
понеделник, April 15, 2013 - 09:30 to сряда, April 24, 2013 - 09:30

За възлагане на обществена поръчка с наименование: "Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ"Епископ К.Преславски".  Документи и информация

Страници