КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата: 
четвъртък, July 25, 2013 - 10:30 to петък, August 2, 2013 - 12:00

Документи   за възлагане на обществена поръчка за предоставяне на застрахователна услуга за сключване на корпоративна застраховка "Живот" и рента чрез публична покана по реда на Глава Осма "а" от ЗОП

Обява

Дата: 
четвъртък, July 25, 2013 - 09:00 to понеделник, August 26, 2013 - 09:00

Документи   за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет в Корпус 2 с площ  111 кв.м. на адрес: гр. Шумен, ул. "Червени ескадрони" №22

Обява

Дата: 
четвъртък, July 25, 2013 - 09:00 to понеделник, August 26, 2013 - 09:00

Документи   за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ 11 кв.м. в учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес : гр. Варна, ул. "Д-р Борис Божков" №1

Обява

Дата: 
четвъртък, July 25, 2013 - 08:45 to понеделник, August 26, 2013 - 08:45

Документи   за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част учебни зали и кабинети в учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. "Д-р Борис Божков" №1

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
петък, July 19, 2013 - 14:15 to понеделник, August 5, 2013 - 14:15

Класиране  на участниците    в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Колеж -Добрич, структурно звено на ШУ"Епископ Константин Преславски

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
четвъртък, July 18, 2013 - 16:45 to петък, August 2, 2013 - 16:45

Класиране  на  участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с  наименование: "Изпълнение на СМР по сградата на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ"Епископ Константин Преславски", съдържаща 2

Покана за обществена поръчка

Дата: 
четвъртък, July 11, 2013 - 09:15 to петък, August 9, 2013 - 14:30

Документация за участие    във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с наименование: "Доставка на компютърна техника", съдържаща две обособени позиции.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата: 
вторник, July 9, 2013 - 13:15 to четвъртък, July 18, 2013 - 13:15

Документи за възлагане на обществена поръчка    с наименование: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ "Епископ Константин Преславски", съдържаща 5 обособени позиции, а именно:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата: 
сряда, July 3, 2013 - 13:45 to събота, July 13, 2013 - 13:45

Документи    за възлагане на обществена поръчка  с наименование: "Изпълнение на СМР по сградата на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ"Епископ Константин Преславски", съдържаща 2 обособени позиции"- Обособена позиц

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
сряда, June 12, 2013 - 11:30

Заповед № РД-10-1068/10.06.2013г. на зам.-ректора, упълномощен със заповед №РД-07-2680/28.11.2011г. на ректора за спечелиия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на складово помещение с  площ 36 кв.м.

Страници