КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата: 
вторник, October 1, 2013 - 12:15 to сряда, October 9, 2013 - 12:15

Документи за възлагане на обществена поръчка за строителство  с наименование: "Подмяна на част от наличните дограми в сградите на ДИКПО-Варна"  чрез публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
сряда, September 4, 2013 - 09:30 to сряда, September 25, 2013 - 16:30

Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ"Епископ Константин Преславск

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, September 3, 2013 - 15:15 to понеделник, September 30, 2013 - 16:30

Заповед № РД-10.1335/02.09.2013г.   за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на остъклено помещение с площ 11 кв.м. от сградния фонд ДИКПО-Варна на адрес: гр. Варна, ул."Д-р Борис Божков" №1

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, September 3, 2013 - 15:15 to понеделник, September 30, 2013 - 16:30

Заповед № РД-10-1334/02.09.2013г.   за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под  наем на част от учебните зали и кабинети от сградния фонд на ДИКПО-Варна на адрес: гр. Варна, ул."Д-р Борис Божков" №1

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, September 3, 2013 - 15:00 to понеделник, September 30, 2013 - 16:30

Заповед № РД-10-1333/02.09.2013г.   за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Корпус 2 с обща площ 111 кв.м. на адрес: гр. Шумен, ул. "Червени ескадрони" №22

Покана за обществена поръчка

Дата: 
вторник, August 27, 2013 - 11:30 to четвъртък, September 26, 2013 - 14:30

Документация за участие    във връзка с възлагане на обществена поръчка   с наименование: "Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" чрез открита процедура по реда на

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата: 
сряда, August 14, 2013 - 10:30 to петък, August 23, 2013 - 12:00

Документи    за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО-Варна, структурнво звено на на ШУ "Епископ Константин Преславски", съдържаща седем обособени позиции: ОП №1 "Месо и

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
петък, August 9, 2013 - 11:00 to вторник, August 20, 2013 - 11:00

Класиране    на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование:"Предоставяне на застрахователна услуга за сключване на корпоративна застраховка "Живот и рента за служителите на Ш

Страници