КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

ОБЯВА

Дата: 
четвъртък, December 12, 2013 - 14:45 to сряда, December 18, 2013 - 12:00

Покана за събиране на оферти за имуществени застраховки.   Оферти се представят/получават в срок до 12:00 ч. на 18.12.2013г. в деловодството -стая 124 на Корпус 1 на адрес: гр.  Шумен, ул. Университетска" №115

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
четвъртък, December 12, 2013 - 10:00 to петък, December 20, 2013 - 16:00

Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда-Корпус 1 на Шуменски университет "Еписк

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата: 
четвъртък, November 28, 2013 - 16:30 to петък, December 6, 2013 - 12:00

Документи     за  възлагане на обществена поръчка с наименование: "Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 1 на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"-І-ви етап" чрез публич

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
понеделник, November 25, 2013 - 09:45 to вторник, December 10, 2013 - 16:30

Заповед № РД-10-2465/25.11.2013г.   за спечелилия търга с тайно наддаване отдаване под наем на обект: "Интернет-кафе" в сградата на Корпус  1 с обща площ  116 кв.м. на адрес: гр. Шумен, ул."Университетска"  №115

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
четвъртък, November 21, 2013 - 16:45 to четвъртък, November 28, 2013 - 12:00

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" набира оферти за абонамент на периодични издания за  2014 година. Покана и образци на документи за подготовка на офертите в срок до 28.11.2013г.-12.00ч.

ОБЯВА

Дата: 
четвъртък, October 31, 2013 - 13:00 to понеделник, November 11, 2013 - 12:00

ШУ"Епископ Константин Преславски" кани всички заинтересовани кандидати да подадат своите оферти   за предоставяне на услуга за охрана на имущество със сигнално-охранителна техника в срок до 12.00 ч. на 11.11.2013г.

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
понеделник, October 28, 2013 - 10:15 to петък, November 8, 2013 - 10:15

Класиране    на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Подмяна на част от наличните дограми по сградите на ДИКПО-Варна"

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
сряда, October 23, 2013 - 11:00 to петък, November 8, 2013 - 16:00

Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от  ЗОП с наименование: "Отпечатване  и доставка на ваучери за дрехи и обувки".

Обява

Дата: 
вторник, October 15, 2013 - 09:45 to вторник, November 19, 2013 - 15:00

Документи    за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Интернет-кафе" в сградата на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" №115

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Дата: 
понеделник, October 7, 2013 - 17:00 to сряда, October 16, 2013 - 12:00

Документи     за възлагане на обществена поръчка с наименование:"Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки" чрез публична покана по реда на глава Осма "а" от ЗОП.

Страници