КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, February 25, 2014 - 16:00 to сряда, March 26, 2014 - 16:00

Заповед № РД-10-251/25.02.2014г.- на ректора      за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на хостела на ДИКПО-Варна с административен адрес : гр.

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, February 25, 2014 - 16:00 to сряда, March 26, 2014 - 16:00

Заповед  № РД-10-250/25.02.2014г. на ректора     за  спечелилия  търга  с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м.

ОБЯВА

Дата: 
четвъртък, January 9, 2014 - 08:30 to петък, February 14, 2014 - 16:00

Документи    за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ в учебния корпус на ДИКПО-Варна за монтиране на 1 бр. автомат за тонизиращи напитки.

СЪОБЩЕНИЕ

Класиране   на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма"а" от ЗОП с наименование: "ЕДНОКРАТНА ДОСТАВКА НА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА С ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ", с регистрационен номер 9025156 в рубриката "ПУБЛИЧНИ ПОКАНИ" на  АОП от 27.01.2014г.

Дата: 
понеделник, February 10, 2014 - 09:15 to четвъртък, February 20, 2014 - 12:00

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Документи  за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Еднократна доставка на компютърна техника с три обособени позиции" по реда на глава Осма "а" от ЗОП чрез публична покана.

Дата: 
понеделник, January 27, 2014 - 16:15 to вторник, February 4, 2014 - 12:00

СЪОБЩЕНИЕ

Със заповед № РД-10-131/27.01.2014г. на ректора е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка  под номер 9024751/15.01.2014г. в АОП с наименование: "Еднократна доставка на компютърна техника с три обособени позиции" поради корекция в част от документите към поканата. След направените корекции поръчката ще бъде обявена със същото наименование по реда на глава Осма "а" от ЗОП чрез публична покана. Настоящото съобщение е за сведение на всички заинтересовани лица.

Дата: 
понеделник, January 27, 2014 - 14:00 to петък, January 31, 2014 - 12:00

Публична покана за доставка на компютърна техника

Документи  за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Еднократна доставка на компютърна техника с три обособени позиции" по реда на грава Осма "а" от ЗОП.

Дата: 
сряда, January 15, 2014 - 17:45 to четвъртък, January 23, 2014 - 12:00

ОБЯВА

Дата: 
четвъртък, January 9, 2014 - 08:45 to петък, February 14, 2014 - 16:00

Документи    за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ в Хостела на ДИКПО-Варна за монтиране на 1 бр. автомат за тонизиращи напитки

Страници