КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Документи   за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки". Обществената поръчка се възлага по реда на глава Осма "а" от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

Дата: 
петък, August 29, 2014 - 14:30 to четвъртък, December 31, 2015 - 14:30

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол от работата на комисия определена със заповед № РД-10-1254 от 05.08.2014г. за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти във връзка с възлагането на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с наименование: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Дата: 
понеделник, August 25, 2014 - 15:45

СЪОБЩЕНИЕ

До всички заинтересовани лица: На 18.08.2014г. от 15:00ч. в Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" 115 ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с наименование: „Доставка на компютърна техника с 5(пет) обособени позиции”

Дата: 
сряда, August 13, 2014 - 13:00 to понеделник, August 18, 2014 - 15:00

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Документи   за възлагане на обществена поръчка с наименование "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО - Варна, структурно звено на ШУ  "Епископ Константин Преславски". Обществената поръчка се възлага по реда на глава Осма "а" от ЗОП, във връзка с чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

Дата: 
петък, August 8, 2014 - 14:15 to сряда, August 20, 2014 - 12:30

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Документи за възлагане на обществена поръчка с наименование "Доставка на Хранителни продукти за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ "Епископ Константин Преславски". Обществената поръчка се възлага по реда на глава Осма "а" от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

Дата: 
сряда, August 6, 2014 - 13:15 to петък, August 15, 2014 - 17:00

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
четвъртък, July 10, 2014 - 14:30 to понеделник, July 21, 2014 - 16:30

Класиране    на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда-Корпус 2 на Шуменски университет "Епис

СЪОБЩЕНИЕ

Окончателно класиране   на участниците в обществена поръчка проведена по реда на глава Осма "а" от ЗОП, с наименование: "Изпълнение на строително - ремонтни дейности по фасадите на сградата на Корпус 1". Промяната се налага след установена техническа грешка допусната от страна на комисията, определена за разглеждане и оценка на постъпилите оферти.

Дата: 
сряда, July 2, 2014 - 14:00 to събота, July 12, 2014 - 17:00

СЪОБЩЕНИЕ

Класиране    на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Изпълнение на строително-ремонтни дейности по фасадите на сградата на Корпус 1" с регистрационен номер 9030104/05.06.2014  в рубриката Публични покани на АОП.

Дата: 
понеделник, June 30, 2014 - 13:15 to четвъртък, July 10, 2014 - 16:30

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Документи    за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Изпълнение на проект: Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда - Корпус 2 на Шуменски университет "Епископ Констнатин Преславски" по реда на глава Осма "а" от ЗОП чрез публична покана и във връзка с чл. 14, ал 4, т. 1 от ЗОП

Протокол  от работата на комисията за разглеждане и оценяване.

Договор за строителство с определения изпълнител.

Дата: 
вторник, August 5, 2014 - 13:30

Страници