КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

О Б Я В А

Дата: 
вторник, May 1, 2012 - 10:00

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

О Б Я В А

Дата: 
понеделник, April 30, 2012 - 08:30

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободно помещение с площ 45 кв.м., разположено вляво от централния вход на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул.

Страници