КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Архивабв

Обява за търг с тайно наддаване от 15.07.2016

Дата: 
петък, July 15, 2016 - 10:30 to четвъртък, October 20, 2016 - 16:00

Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж-Добрич с обща площ 50 кв. м. на адрес: гр. Добрич, ж.к. "Добротица" № 12

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, April 19, 2016 - 11:15

Заповед № 728/15.04.2016г.   за определяне на наемател на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Хостела в ДИКПО-Варна.

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
сряда, August 12, 2015 - 10:30 to неделя, August 14, 2016 - 10:30

Заповед № РД-10-1379/12.08.2015 г.   на зам.-ректора, упълномощен със заповед №РД-07-2680/28.11.2011г.

ОБЯВА

Дата: 
вторник, June 30, 2015 - 09:15 to събота, August 1, 2015 - 09:15

Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж - Добрич с обща площ 71 кв.м.на адрес : гр. Добрич, ж.к. "Добротица" № 12

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, June 9, 2015 - 14:15

Заповед РД-10-1099/09.06.2015 г.- за определяне на наемател на 1 м2 свободна площ в предверието на входа на Корпус 3 на класирания на второ място участник - "Мито" ООД, поради постъпил отказ на класирания на първо място участник ЕТ "Петинка

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, May 19, 2015 - 15:15 to четвъртък, May 19, 2016 - 15:15

Заповед № РД-10-1011/19.05.2015г.   за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 3.

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
вторник, May 19, 2015 - 15:00 to четвъртък, May 19, 2016 - 15:00

Заповед № РД-10-1010/19.05.2015г.  за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 2.

ОБЯВА

Дата: 
понеделник, March 30, 2015 - 11:45 to петък, May 1, 2015 - 16:30

Документи   за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ в предверието на входа на Корпус 3 находящ се на адрес : гр. Шумен, ул.

СЪОБЩЕНИЕ

Документация за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Дата: 
четвъртък, September 25, 2014 - 11:30

Протокол

Протокол от работата на комисия определена със заповед № РД-10-1255 от 07.08.2014г. за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти във връзка с възлагането на общестена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с наименование: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ "Епископ Константин Преславски", съдържаща седем обособени позиции.

Дата: 
вторник, September 9, 2014 - 09:00

Страници