Архивабв

ОБЯВА

Дата: 
вторник, June 30, 2015 - 09:15 to събота, August 1, 2015 - 09:15

Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж - Добрич с обща площ 71 кв.м.на адрес : гр. Добрич, ж.к. "Добротица" № 12

ОБЯВА

Дата: 
понеделник, March 30, 2015 - 11:45 to петък, May 1, 2015 - 16:30

Документи   за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ в предверието на входа на Корпус 3 находящ се на адрес : гр. Шумен, ул.

СЪОБЩЕНИЕ

Документация за участие  в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП с предмет: "Доставка на автомобилни горива за служебните автомобили на Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Дата: 
четвъртък, September 25, 2014 - 11:30

Протокол

Протокол от работата на комисия определена със заповед № РД-10-1255 от 07.08.2014г. за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти във връзка с възлагането на общестена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП с наименование: "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО-Варна, структурно звено на ШУ "Епископ Константин Преславски", съдържаща седем обособени позиции.

Дата: 
вторник, September 9, 2014 - 09:00

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Документи   за възлагане на обществена поръчка с наименование: "Отпечатване и доставка на ваучери за дрехи и обувки". Обществената поръчка се възлага по реда на глава Осма "а" от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

Дата: 
петък, August 29, 2014 - 14:30 to четвъртък, December 31, 2015 - 14:30

СЪОБЩЕНИЕ

Протокол от работата на комисия определена със заповед № РД-10-1254 от 05.08.2014г. за получаване, разглеждане и оценка на постъпилите оферти във връзка с възлагането на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с наименование: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

Дата: 
понеделник, August 25, 2014 - 15:45

СЪОБЩЕНИЕ

До всички заинтересовани лица: На 18.08.2014г. от 15:00ч. в Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" 115 ще бъдат отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП с наименование: „Доставка на компютърна техника с 5(пет) обособени позиции”

Дата: 
сряда, August 13, 2014 - 13:00 to понеделник, August 18, 2014 - 15:00

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Документи   за възлагане на обществена поръчка с наименование "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДИКПО - Варна, структурно звено на ШУ  "Епископ Константин Преславски". Обществената поръчка се възлага по реда на глава Осма "а" от ЗОП, във връзка с чл.14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

Дата: 
петък, August 8, 2014 - 14:15 to сряда, August 20, 2014 - 12:30

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Документи за възлагане на обществена поръчка с наименование "Доставка на Хранителни продукти за нуждите на Колеж-Добрич, структурно звено на ШУ "Епископ Константин Преславски". Обществената поръчка се възлага по реда на глава Осма "а" от ЗОП, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.

Дата: 
сряда, August 6, 2014 - 13:15 to петък, August 15, 2014 - 17:00

СЪОБЩЕНИЕ

Дата: 
четвъртък, July 10, 2014 - 14:30 to понеделник, July 21, 2014 - 16:30

Класиране    на участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма "а" от ЗОП с наименование: "Изпълнение на проект: "Пристройка-асансьор към съществуваща масивна сграда-Корпус 2 на Шуменски университет "Епис

Страници