Контролен съветабв

ЧЛЕНОВЕ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ

проф. д-р Виолета Атанасова – председател на КС - ПФ

проф. д-р Елена Стоянова – зам.-председател на КС - ФХН

доц. д-р Мария Бойчева - ФПН

доц. д-р Стоян Крайчев - ФМИ

доц. д-р Тихомир Трифонов - ФТН

доц. д.м.н. Николай Янков – Колеж – гр. Добрич

проф. д.п.н. Николай Колишев – ДИКПО – гр. Варна

Кристина Йорданова – Студентски съвет