Академичен съветабв

 Структурен състав:

Структурно звено Брой членове
Ректор 1
ФХН 6
ФПН 5
ФМИ 4
ПФ 6
ФТН 3
Колеж - Добрич 1
ДИКПО - Варна 1
Админ. персонал 2
Студенти и докторанти
6

 

АКТУАЛИЗИРАН СЪСТАВ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪВЕТ

(мандат 2015 - 2019 г., след ОС на ШУ, проведено на 29.03.2019 г.)

 

проф. д.и.н. Георги Велков Колев - Председател на АС и Ректор на ШУ

ФХН

  1. проф. д-р Веселин Божков Панайотов
  2. доц. д-р Константин Трендафилов Константинов
  3. доц. д-р Светлана Йорданова Неделчева
  4. доц. д-р Стефан Маринов Минков
  5. доц. д-р Стефка Янчева Петкова-Калева
  6. доц. д-р Тодор Райчев Тодоров

 

ФПН

8. проф. д.х.н. Валерий Христов Христов

9. проф. д-р Драгомир Вълчев Марчев

10. доц. д-р Петинка Радева Галчева   

11. доц. д-р Росица Цанкова Владева

12. проф. д-р Цветеслава Веселинова Игнатова-Иванова

 

ФМИ

13. доц. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

14. доц. д-р Корнелия Тодорова Цонева

15. доц. д-р Радостина Петрова Енчева

16. доц. д-р Теодоси Кирилов Теодосиев

 

ПФ

17. проф. Димитър Николов Чолаков

18. проф. д.ик.н Красимир Марков Марков

19. проф. д.п.н. Надежда Георгиева Йорданова-Стоянова

20 проф. д-р Наталия Иванова Витанова-Маринова

21 доц. д-р Екатерина Любомирова Люцканова

22 доц. д-р Чавдар Георгиев Сотиров

 

ФТН

23. доц. д-р Христо Атанасов Христов

24. доц. д-р Огнян Момчилов Фетфов

25. доц. д-р Нели Стойчева Димитрова

 

ДИКПО - ВАРНА

26. проф. д-р Снежанка Георгиева Въчева

 

КОЛЕЖ - ДОБРИЧ

27. проф. д.м.н. Николай Иванов Янков

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

28. Мануел Таквор Мануелян

29. Анка Каменова Стоянова – гл. счетоводител

 

СТУДЕНТИ

30. Захари Огнянов Дамянов – 3 курс, ПОФВ

31. Иванка Филипова Неделчева - 2 курс Социална педагогика

32. Ибрям Сюлейманов Ахмедов - 3 курс, КИС       

33. Симеон Стефанов Симеонов – 4 курс Инж. логистика

34. Светлана Дончева Александрова – 4 курс Социална педагогика

35. Теодора Филипова Неделчева - 4 курс Социална педагогика