Акредитацияабв

Последна валидна институционална акредитация: 02.04.2015 г. за срок от 5 години с обща оценка по критериите 8.92.

Правилник на Комисията по акредитация

ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

Постановление № 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

 

Полезни връзки

Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА)

НАОА, процедури и критерии за акредитация

НАОА, акредитирани висши училища

НАОА, Следакредитационно наблюдение и контрол (САНК)  Критерии, процедури, методически насоки

Рейтингова система на висшите училища в България

 

АКРЕДИТИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Справка за състоянието на програмната акредитация по професионални направления, ОКС и специалности към 01ноември 2018 г.

Справка за състоянието на програмна акредитация за ОНС "Доктор" към 01 ноември 2018 г.

Инструкция за провеждане на процедура по разкриване на програмна акредитация

ОТЧЕТИ НА КОМИСИЯТА ПО АКРЕДИТАЦИЯ (достъп чрез вътрешна мрежа)