Акредитацияабв

Последна валидна институционална акредитация: 02.04.2015 г. за срок от 5 години с обща оценка по критериите 8.92.

Правилник на Комисията по акредитация

ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ

Постановление № 125 от 24.06.2002 г. за утвърждаване Класификатор на областите на висше образование и професионалните направления

 

Полезни връзки

Национална агенция за оценяване и акредитация (НАОА)

НАОА, процедури и критерии за акредитация

НАОА, акредитирани висши училища

НАОА, Следакредитационно наблюдение и контрол (САНК)  Критерии, процедури, методически насоки

Рейтингова система на висшите училища в България

 

АКРЕДИТИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ

Справка за състоянието на програмната акредитация по професионални направления, ОКС и специалности към 1 март 2019 г.

Справка за състоянието на програмна акредитация за ОНС "Доктор" към 1 март 2019 г.

Инструкция за провеждане на процедура по разкриване на програмна акредитация

ОТЧЕТИ НА КОМИСИЯТА ПО АКРЕДИТАЦИЯ (достъп чрез вътрешна мрежа)