СЪОБЩЕНИЕабв

Заповед РД-10-1099/09.06.2015 г.- за определяне на наемател на 1 м2 свободна площ в предверието на входа на Корпус 3 на класирания на второ място участник - "Мито" ООД, поради постъпил отказ на класирания на първо място участник ЕТ "Петинка Илиева" да сключи договор за наем.

Дата: 
вторник, June 9, 2015 - 14:15