КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване от 31.07.2019абв

ШУ ”Епископ Константин Преславски”, гр. Шумен, ул. „Университетска” № 115, обявява търг за отдаване под наем на Бюфет  на партерния етаж  на Корпус 2  на адрес: гр. Шумен,  ул. „Червени ескадрони ” № 22 с обща площ 77 кв.м., за ползването му като търговски обект за храни и напитки за срок от 5 години от подписването на договор.

Начална тръжна цена за месечен наем е 270 лева. Извън стойността на месечния наем ежемесечно ще се заплащат разходите за консумация на ел.енергия, отчетени по второстепенните измервателни уреди, консумация на газ за отоплението на бюфета, която е 0,5 % от общия разход за отоплението на сградата на Корпус 2, доказан с месечната фактура за доставка на газ.

Документация за участие

Заповед за  избор на изпълнител

Тръжна документация и информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС”.

За контакти:  тел. 054/ 830 356; op@shu.bg

Дата: 
сряда, July 31, 2019 - 08:00 to понеделник, September 30, 2019 - 16:30