КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване от 30.01.2017 г.абв

Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв. м. от покривното пространство на учебния корпус на ДИКПО-Варна, разположено в източната част на покрива.

Административен адрес на ДИКПО-Варна: гр. Варна, ул. "д-р Борис Божков" № 1

Заповед № РД-10-731/13.03.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв.м. от покривното пространство на Учебния корпус на ДИКПО-Варна, разположено в източната част на покрива на адрес: гр. Варна, ул. Д-р Борис Божков" № 1

Дата: 
понеделник, January 30, 2017 - 13:15 to неделя, April 30, 2017 - 13:15