КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване от 24.08.2018абв

Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж - Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12 за ползването му като търговски обект за храни и напитки.

документация за участие

Заповед № РД-10-1722/03.10.2018 г. за определяне на наемател, спечелил търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж - Добрич с обща площ 30 кв.м. на адрес: гр. Добрич, ж. к. „Добротица” № 12 за ползването му като търговски обект за храни и напитки

Тръжна документация и подробна информация за търга на сайта на Шуменския университет - www.shu.bg, рубриката "Обяви и покани по ЗДС, както и на тел: 054/830 356, моб. тел. 0892/29-34-90

Дата: 
петък, August 24, 2018 - 08:30 to сряда, October 24, 2018 - 16:30