КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване от 16.11.2018 г.абв

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 1 кв.м. във фоайето на централния вход на учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес гр. Варна, ул. "Д-р Борис Божков" №1.

Свободна площ определена за отдаване под наем е предназначена за монтаж на 1 бр. автомат за пакетирани храни (солени и сладки) и напитки (минерална вода и безалкохолни напитки). Началната тръжна цена за годишен наем е в размер на 1 800.00 лева с включен ДДС.

Депозит за участие 180.00 лв. Внася се по банкова сметка:

IBAN:  BG57RZBB91553120050509, BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк.

Стойността на тръжната документация за участие е в размер на 5.00 лева. Заплаща се в касата на учебния корпус на ДИКПО-Варна или по банкова сметка IBAN: BG 98 TTBB 9400 3115 0687 47; BIC: TTBB BG22; SG Експресбанк, клон Варна. За закупената документация се издава фактура. Документацията се получава от координатор ДР на ДИКПО-Варна, всеки работен ден в срок от 09:00 ч. до 16:00 ч. на 17.12.2018 г., след нейното заплащане.

Оглед на площта - всеки работен ден от 10:00ч. до 14:00ч. в срок до 14.12.2018 г.

Заявление за участие в търга се приемат в гр. Шумен, ул. Университетска № 115, Корпус 1(стая 124) всеки работен ден от 08:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в срок до 17.12.2018 г.

Търгът ще се проведе в  гр. Шумен,  ул. „Университетска” № 115, Корпус 1, каб. 118 на 18.12.2018 г. от 15.30 часа.

Документация за участие

Изисквания към участниците:

1. Да притежават актуална регистрация по  Търговския закон.

2. Да нямат парични задължения към държавата.

за контакти: тел. 054/ 830 356;

Дата: 
петък, November 16, 2018 - 08:00 to понеделник, December 31, 2018 - 16:30