Обява за търг с тайно наддаване от 15.07.2016абв

Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж-Добрич с обща площ 50 кв. м. на адрес: гр. Добрич, ж.к. "Добротица" № 12

Заповед № РД-10-1207/23.08.2016 г.    за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на Бюфет на партерния етаж на Колеж-Добрич с обща площ 50 кв. м. на адрес: гр. Добрич, ж.к. "Добротица" № 12

Дата: 
петък, July 15, 2016 - 10:30 to четвъртък, October 20, 2016 - 16:00