КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване от 13.02.2017 г.абв

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния  вход на учебен корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. „Д-р Борис Божков” №1

Документация за участие

Заповед № РД-10-851/27.03.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния  вход на учебен корпус на ДИКПО-Варна.

Дата: 
понеделник, February 13, 2017 - 08:45 to понеделник, May 15, 2017 - 08:45