КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване от 11.07.2018абв

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв.м. от покривното пространство на Корпус 3. Предназначението на определеното покривно пространство е за монтаж и експлоатация на телекомуникационни съоръжения.

документация за участие

Заповед за избор на изпълнител РД-10-1378/20.08.2018

Тръжна документация и подробна информация на адрес:  www.shu.bg  , рубрика „Обяви и покани по ЗДС”.

За контакти:  тел. 054/ 830 356;

Дата: 
сряда, July 11, 2018 - 09:15 to понеделник, August 13, 2018 - 16:00