КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване от 07.07.2017г.абв

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ за монтиране на 2 броя автомати за тонизиращи напитки във фоайето на централния вход на Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115

Документация за участие

Заповед № РД-10-1493 / 16.08.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 1 кв.м. свободна площ във фоайето на централния вход на Корпус 1 на ул.”Университетска” № 115 гр. Шумен.

 

 

Дата: 
петък, July 7, 2017 - 08:45 to четвъртък, September 7, 2017 - 08:45