КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване от 06.02.2017г.абв

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв. м. от покривното пространство на Хостела (общежитие) на ДИКПО-Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. "д-р Борис Божков" № 1

 

Документация за участие

 

Заповед № РД-10-787/20.03.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на 100 кв.м. от покривното пространство на Хостела на ДИКПО-Варна, на адрес: гр. Варна, ул. "Д-р Борис Божков" № 1

 

Дата: 
понеделник, February 6, 2017 - 08:30 to неделя, April 30, 2017 - 08:30