Обява за търг с тайно наддаване от 02.11.2016 г.абв

Документи за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Интернет-кафе" в сградата на Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115

Заповед № РД-10-2460/12.12.2016 г. за спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: "Интернет-кафе" в сградата на Корпус 1 на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115

Дата: 
сряда, November 2, 2016 - 10:15 to четвъртък, January 5, 2017 - 10:15