КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване на 06.06.2018 г.абв

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 50 кв.м. от покривното пространство на Корпус 3. Предназначението на определеното покривно пространство е за монтаж и експлоатация на телекомуникационни съоръжения.

Документация за участие

Заповед № РД-10-1258/09.07.2018г. за прекратяване на тръжната процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на на 50 кв. м. от покривното пространство на Корпус 3 на адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ № 115, предназначено за монтиране и експлоатиране на телекомуникационни съоръжения.

Дата: 
сряда, June 6, 2018 - 08:00 to четвъртък, July 12, 2018 - 16:00