КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване в К 2абв

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр. Шумен, ул. “Университетска” №115, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелно помещение с площ  9 кв.м. на партерния етаж в сградата на Корпус 2, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул.”Червени ескадрони” № 22 за ползването му като Книжарница.

Документация за участие

Заповед за избор на изпълнител

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  на адрес: http://shu.bg/sites/default/files/rektorat/pravilnici/zld.pdf

Информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС” и на тел. 054/ 830 356;

Дата: 
вторник, January 29, 2019 - 08:30 to понеделник, April 1, 2019 - 08:30