КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване Варнаабв

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” със седалище и адрес: гр.Шумен, ул. “Университетска” №115,  обявява търг  с тайно  наддаване   за отдаване под наем на 2 кв.м. във фоайето на централния вход на учебния корпус на ДИКПО-Варна с административен адрес гр. Варна, ул. "Д-р Борис Божков" №1.

Свободната площ, определена за отдаване под наем, е предназначена за монтаж на 2 бр. автомати - 1 брой за пакетирани храни (солени и сладки) и напитки (минерална вода и безалкохолни напитки) и 1 брой за тонизиращи напитки (кафе, чай и др.).

Документация за участие

Заповед за избор на изпълнител 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, като публичноправна организация с административен адрес: гр. Шумен, ул. „Университетска“ №115, като администратор на лични данни декларира, че ще обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Правилата, по които Шуменски университет „ Епископ Константин Преславски“ ще обработва личните данни, са посочени  на адрес: http://shu.bg/sites/default/files/rektorat/pravilnici/zld.pdf

Информация за търга може да се получи на адрес: www.shu.bg, рубрика „Обяви и покани по ЗДС” и на тел. 054/ 830 356;

Дата: 
вторник, January 29, 2019 - 08:30 to понеделник, April 1, 2019 - 08:30