КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Обява за търг с тайно наддаване от 13.04.2017 г.абв

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем а обособено помещение с площ 45 кв.м., разположено вляво от централния вход на Корпус 1 находящ се на адрес: гр. Шумен, ул. "Университетска" № 115

Документация за участие

Заповед № РД-10-1191/26.05.2017 г. за определяне на наемател, спечелилия търга с тайно наддаване за отдаване под наем на обособено помещение с площ  45 кв.м., разположено вляво от централния вход  на Корпус 1, находящ се на адрес: гр. Шумен, ул.”Университетска” № 115

Дата: 
четвъртък, April 13, 2017 - 09:45 to петък, June 30, 2017 - 09:45