Семестриални такси, срокове и данни за плащанеабв

 

 Семестриални такси ОКС "Бакалавър" за учебната 2017/2018 година

 

Срокове за заплащане на семестриалните такси за учебната  2016/2017 г.

ОКС „БАКАЛАВЪР“ И „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР“

  ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

  НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

  до 26 август 2016 г.

   РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

  до 12 септември 2016 г.

  ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР

  НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

  ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

  до 20 януари 2017 г.

  РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

  до 06 февруари 2017 г.

ОКС „МАГИСТЪР“ РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА

С ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ В ДВА СЕМЕСТЪРА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

  ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

  НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

  до 15 октомври 2016 г. за магистърските програми в гр. Шумен

  до 1 октомври 2016 г. за магистърските програми в гр. Варна и гр.   Добрич

  ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР

  НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

  до 18 март 2017 г. за магистърските програми в гр. Шумен

  до 18 март 2017 г. за магистърските програми в гр. Варна и гр. Добрич

ОКС „МАГИСТЪР“ РЕДОВНА И ЗАДОЧНА ФОРМА

С ГРАФИК НА ОБУЧЕНИЕ В ТРИ СЕМЕСТЪРА ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

  ЗА ПЪРВИ СЕМЕСТЪР

  НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

  до 15 октомври 2016 г. за магистърските програми в гр. Шумен

  ЗА ВТОРИ СЕМЕСТЪР

  НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

  до 11 март 2017 г. за магистърските програми в гр. Шумен

  • В рамките на пет работни дни след определената дата за плащане на семестриалната такса деканът издава заповед за отстраняване.

  • Молби за разсрочено плащане да се подават в рамките на горепосочените срокове.

________________________________________________________________________________________________

Плащане по банков път за всички студенти (ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър"):

за студенти, обучаващи се в гр. Шумен

IBAN: BG57RZBB91553120050509

BIC на банката: RZBBBGSF

_________________________________________________

за студенти, обучаващи се в гр. Варна

IBAN: BG98TTBB94003115068747

BIC на банката: TTBBBG22

_________________________________________________

за студенти, обучаващи се в гр. Добрич

IBAN: BG29UBBS80023106028200

BIC на банката: UBBSBGSF

_________________________________________________

Студентите могат да кандидатстват за отпускане на кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти към следните банки:
Райфайзенбанк ЕАД
Банка ДСК
Алианц Банк АД
Юробанк АД
Първа инвестиционна банка АД