Класиране за стипендииабв

КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА.

ШУМЕН

ШУМЕН-МАГИСТРИ

ВАРНА

ДОБРИЧ