Стипендииабв

Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти

Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3

Телефон:  +359 54 830 952

Телефон: +359 54 830 495, вътр. 171

E-mail:  b.petrova@shu.bg

______________________________________________

КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2018/19 г.

ОКС Бакалавър - Шумен

ОКС Магистър - Шумен

Колеж - Добрич


Класиране за летен семестър на уч. 2018/19 г. за втора стипендия - студенти от специалности с приоритетни направления.

ОКС Бакалавър - Шумен

ОКС Магистър - Шумен

Колеж - Добрич

Изплащането на стипендиите за месец февруари и месец март ще бъде след 20.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЦЕЛОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ (МАЙКИ ИЛИ БАЩИ С ДЕЦА ДО 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЛИ И СТУДЕНТИ С ТЕЛК РЕШЕНИЕ), ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНО УВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2018/19 г. В СРОК ДО 15.02.2019 г./вкл./  В КОРПУС 3, ЕТ. 3, СТ. 310 - ПРИ ГЛ. СПЕЦ. БОРЯНА ПЕТРОВА.

 

 

Заповед за условията и критериите за предоставяне на стипендии за летния семестър на уч. 2018/2019 г.