Стипендииабв

Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти

Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3

Телефон:  +359 54 830 952

Телефон: +359 54 830 495, вътр. 171

E-mail:  b.petrova@shu.bg

СЪОБЩЕНИЕ

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЦЕЛОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ (МАЙКИ ИЛИ БАЩИ С ДЕЦА ДО 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЛИ И СТУДЕНТИ С ТЕЛК РЕШЕНИЕ), ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНО УВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2019/20 г. В СРОК ДО 15.02.2020 г. В КОРПУС 3, ЕТ. 3, СТ. 310 - ПРИ ГЛ. СПЕЦ. БОРЯНА ПЕТРОВА.

 

Заповед за условията и критериите за предоставяне на стипендии за зимния семестър на уч. 2019/2020 г.

 

Класиране за стипендия на студенти от ОКС Бакалавър - гр. Шумен

Класиране за стипендия на студенти от приоритетни специалности ОКС Бакалавър - гр. Шумен

Класиране за стипендия на студенти от ОКС Магистър - гр. Шумен

Класиране за стипендия на студенти от ОКС Проф. бакалавър - гр. Добрич

Класиране за стипендия на студенти от приоритетни специалности ОКС Проф. бакалавър - гр. Добрич