Стипендииабв

Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти

Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3

Телефон:  +359 54 830 952

Телефон: +359 54 830 495, вътр. 171

E-mail:  b.petrova@shu.bg

СЪОБЩЕНИЕ

ОБЯВЕНО Е КЛАСИРАНЕТО ЗА СТИПЕНДИИ ЗА ЗИМЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2018 /19 г.

ПРЕДСТОИ ОБЯВЯВАНЕ И НА КЛАСИРАНЕТО ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В СПЕЦИАЛНОСТИ С ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ.

СТИПЕНДИИТЕ ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ И МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г. ЩЕ БЪДАТ ПРЕВЕДЕНИ ПО БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА СТУДЕНТИТЕ ДО КРАЯ НА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2018 г.

                                                                                                                                                КСБВУ

Класиране бакалаври - зимен семестър 2018-2019

Класиране магистри 2018-2019

Класиране колеж Добрич - зимен семестър 2018-2019

 

КЛАСИРАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИТЕ, ОБУЧАВАЩИ СЕ В СПЕЦИАЛНОСТИ ОТ ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ - ЗИМЕН СЕМЕСТЪР УЧ. 2018/19 г.

Втора стипендия – бакалави

Втора стипендия – магистри

Втора стипендия – колеж Добрич

 

Заповед за условията и критериите за предоставяне на стипендии за зимния семестър на уч. 2018/2019 г.

Проект „Студентски стипендии – фаза 1“ - http://eurostipendii.mon.bg/