Стипендииабв

Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти

Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3

Телефон:  +359 54 830 952

Телефон: +359 54 830 495, вътр. 171

E-mail:  b.petrova@shu.bg

_______________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

СТИПЕНДИИТЕ СЕ ИЗПЛАЩАТ ЕДИНСТВЕНО ПО БАНКОВ ПЪТ И ПРЕВОДЪТ ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ И МАРТ 2017 г. ЩЕ БЪДЕ В ПЕРИОДА МЕЖДУ 21 – 25 ЧИСЛО НА МЕСЕЦ МАРТ.

_______________________________________________

Класиране за летен семестър на уч. 2016/17 г.
 

_______________________________________________

Заповед за условията и критериите за предоставяне на стипендии за летния семестър на уч. 2016/17 г.

_______________________________________________

Проект „Студентски стипендии – фаза 1“ - http://eurostipendii.mon.bg/

_______________________________________________

СЪОБЩЕНИЕ

ВСИЧКИ СТУДЕНТИ, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ЦЕЛОГОДИШНА СТИПЕНДИЯ (МАЙКИ ИЛИ БАЩИ С ДЕЦА ДО 6-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, СТУДЕНТИ БЕЗ РОДИТЕЛИ И СТУДЕНТИ С ТЕЛК РЕШЕНИЕ), ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВЯТ ЗАВЕРЕНО УВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР НА УЧ. 2016/17 г. В СРОК ДО 20.02.2017 г. В КОРПУС 3, ЕТ. 3, СТ. 310 - ПРИ ГЛ. СПЕЦ. БОРЯНА ПЕТРОВА.

_______________________________________________