Общежитиеабв

Боряна Петрова – главен специалист по социално-битови въпроси на студенти

Кабинет: 310, Корпус 3, ет. 3
Телефон:  +359 54 830 952
Телефон: +359 54 830 495, вътр. 171
E-mail:  b.petrova@shu.bg

 

РЕД ЗА НАСТАНЯВАНЕ В СТУДЕНТСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ:

  1. Закупуване на комплект документи за настаняване - от книжарницата в сградата на Ректората.

  1. Попълване на закупените документи и представянето им пред настанителите, както следва :

За Блок № 2 и Блок № 3  – Корпус 3, етаж 3, каб. 311

  1. Заверяване на настанителните заповеди в каб. 310 К3.

  1. Настаняване на студентите в съответния блок на студентските общежития  от Управител – домакина.

Наемите и депозитът за учебната 2017/2018 год. се заплащат на съответната домакинка в общежитието.

 

______________________________________________________________________________

Нощувки, резервации и контакти

В студентските общежития може да останете за нощувка в случай, че има свободни места.

Ценова листа за нощувка

  • студенти на ШУ (редовно, задочно) – 6 лв.
  • нестуденти на ШУ – 10 лв.

За резервации на легла

  • Блок 2 – тел. 054 830398
  • Блок 3 – тел. 054 830385
  • Блок 4 – тел. 054 830327