Център за продължаващо образованиеабв

Центърът за продължаващо образование към Шуменския университет осъществява дейност в две основни направления:

І. Организира и предлага тематични/краткосрочни квалификационни курсове за обогатяване и периодично актуализиране на професионалните знания предназначени за педагогически специалисти.

ІІ. Организира и предлага следдипломно обучение за придобиване на допълнителна професионална квалификация.