КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Специалностиабв

 

БАКАЛАВЪР

Факултет по хуманитарни науки

*Обучението в специалностите Журналистика и реклама, Връзки с обществеността, Руска филология и Български език и руски език се извършва само срещу заплащане.

Факултет по математика и информатика

*Обучението в специалност Икономика се извършва само срещу заплащане.

Факултет по природни науки

*Обучението в специалност Туризъм се извършва само срещу заплащане.

Педагогически факултет

Факултет по технически науки

*Обучението в специалност Системи за сигурност се извършва само срещу заплащане.

 

ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

Колеж – гр. Добрич