КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Срокове за приемане на документи, за класиране и записванеабв

 

Първо
класиране

Второ
класиране

Прием на документи

29 юни 2020 г. –
17 юли 2020 г.

17 август 2020 г. –
25 септември 2020 г.

Провеждане на конкурсни изпити

17 юли 2020 г.

25 септември 2020 г.

Класиране

20 юли 2020 г.

28 септември 2020 г.

Записване

20 юли 2020 г. –
24 юли 2020 г.

28 септември 2020 г. –
02 октомври 2020 г.