Прием на документи за ОКС Магистърабв

Прием на документи за ОКС Магистър:

  • 20.08. до 28.09.2018 г.
При кандидатстване се представя диплома за висше образование (оригинал и копие, бакалавърска или магистърска степен) и се заплаща такса. В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка (оригинал) или уверение.
 
Кандидатстващите по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „а” от ЗВО (държавна поръчка) и по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, б. „б” от ЗВО (платено обучение) полагат входящ конкурсен изпит на 20.07.2018 г. (за приема на документи през месец юли) и на 29.09.2018 г. (за приема на документи през месец септември).
 

При записване студентите представят:

  • диплома за висше образование (оригинал, бакалавърска или магистърска степен). В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка (оригинал) или уверение;
  • диплома за средно образование;
  • лична карта;
  • квитанция за платена семестриална такса за обучение;
  • снимки формат 35 x 45 мм – 3 броя;
  • комплект документи за новоприети студенти, който се закупува от Университета.

Телефони за информация:

054 830 495
054 832 106
0894 555506