Прием на документи за ОКС Магистърабв

Прием на документи за ОКС Магистър:

  • 02.07. до 19.07.2018 г.
  • 20.08 - 28.09.2018

При записване студентите представят:

  • диплома за висше образование (оригинал, бакалавърска или магистърска степен). В случай, че издаването на дипломата е предстоящо, кандидатът подава академическа справка (оригинал) или уверение;
  • диплома за средно образование;
  • лична карта; квитанция за платена семестриална такса за обучение;
  • снимки формат 35 x 45 мм – 3 броя;
  • комплект документи за новоприети студенти, който се закупува от Университета.

Телефони за информация:

054 830 495
054 832 106
0894 555506