Индивидуални електронни изпитиабв

СПИСЪК НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ, КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

Конкурсен изпит

Място на провеждане

Шумен

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

Корпус 1

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

РУСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

ИСТОРИЯ (тест)

Корпус 1

ТЕОЛОГИЯ (тест)

Корпус 1

МАТЕМАТИКА (тест)

Корпус 1

ИНФОРМАТИКА (тест)

Корпус 1

ИКОНОМИКА (тест)

Корпус 1

ФИЗИКА (тест)

Корпус 1

ХИМИЯ (тест)

Корпус 1

БИОЛОГИЯ (тест)

Корпус 1

ГЕОГРАФИЯ (тест)

Корпус 1

СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

Корпус 1

ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

Корпус 1

Индивидуалните електронни изпити се провеждат всеки работен ден в периода 01.02.2018 г. – 06.07.2018 г. в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1). Начален час – 09.00 ч.