КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Индивидуални електронни изпитиабв

СПИСЪК НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ,
КОИТО СЕ ПРОВЕЖДАТ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

Конкурсен изпит

Място на провеждане

Шумен

Варна

Добрич

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

НЕМСКИ ЕЗИК

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

РУСКИ ЕЗИК

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

ИСТОРИЯ

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

ТЕОЛОГИЯ

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

МАТЕМАТИКА

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

ИНФОРМАТИКА

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

ИКОНОМИКА

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

ФИЗИКА

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

ХИМИЯ

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

БИОЛОГИЯ

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

ГЕОГРАФИЯ

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

СВЯТ И ЛИЧНОСТ

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ

(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

(портфолио)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

МУЗИКА

(портфолио)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж


 

Индивидуалните електронни изпити се провеждат всеки работен ден от 03.02.2020 г. чрез лично явяване на кандидата в Центъра по кандидатстудентска дейност (до Корпус 1), Варна - ДИКПО или Колеж - Добрич.