КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

График за провеждане на предварителните изпитиабв

Дата

Конкурсен изпит

Място на провеждане

Шумен

Варна

Добрич

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
(тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

РУСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

ИСТОРИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

ТЕОЛОГИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

МАТЕМАТИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

ИНФОРМАТИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

ИКОНОМИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

ФИЗИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

ХИМИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

ГЕОГРАФИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

БИОЛОГИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

МУЗИКА

(устен изпит/портфолио)

Корпус 2

НЕ

НЕ

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

РИСУВАНЕ (портфолио)

Корпус 2

НЕ

НЕ

15.02.; 14.03.; 11.04.; 16.05.; 23.05.; 30.05.; 06.06. 2020 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Корпус 2

НЕ

НЕ

 

Начален час на изпитите в гр. Шумен - 09.00 ч.

Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09.30 ч.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.