ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИабв

Дата

Конкурсен изпит

Място на провеждане

Шумен

Варна

Добрич

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

РУСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

ТЕОЛОГИЯ (тест)

Корпус 1

НЕ

НЕ

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

ИКОНОМИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

МАТЕМАТИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

ФИЗИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

ХИМИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

МУЗИКА (устен изпит)

Корпус 2

НЕ

НЕ

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

РИСУВАНЕ

Корпус 2

НЕ

НЕ

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Корпус 2

НЕ

НЕ

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

ИНФОРМАТИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

БИОЛОГИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

ГЕОГРАФИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

03.07.2018 г.

06.07.2018 г.

ИСТОРИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

 

Начален час на изпитите в гр. Шумен – 9,00 ч.

Начален час на изпитите в гр. Варна и гр. Добрич – 9,30 ч.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.