КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИабв

Дата

Конкурсен изпит

Място на провеждане

Шумен

Варна

Добрич

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

НЕМСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

РУСКИ ЕЗИК (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г..

ИСТОРИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

ТЕОЛОГИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

МАТЕМАТИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

ИНФОРМАТИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

ИКОНОМИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

ФИЗИКА (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

ХИМИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

БИОЛОГИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

ГЕОГРАФИЯ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

СВЯТ И ЛИЧНОСТ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И СПОСОБНОСТИ (тест)

Корпус 1

ДИКПО

Колеж

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

МУЗИКА (устен изпит/портфолио)

Корпус 2

НЕ

НЕ

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

РИСУВАНЕ (портфолио)

Корпус 2

НЕ

НЕ

30.06.2020 г.
03.07.2020 г.

ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Корпус 2

НЕ

НЕ

 

Начален час на изпитите в гр. Шумен – 09.00 ч.

Начален час на изпитите в гр. Варна и в гр. Добрич – 09.30 ч.

Шуменският университет „Епископ Константин Преславски” запазва правото си за промяна в графика на кандидатстудентските изпити.