КАНДИДАТСТВАЙ ОНЛАЙН

Необходими документи за записване на новоприети студентиабв

 1. Оригинал и копие на диплома за завършено средно образо­вание.
 2. 4 броя снимки с формат 35 х 45 мм.
 3. Оригинал на лична карта.
 4. Квитанция за платена такса за обучение през първия семестър.

 
Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет:

 1. Студентска книжка
 2. Студентска лична карта
 3. Правилник за структурата и организацията на процеса на обучение в Шуменския университет

Документи, които се закупуват от книжарницата на входа на Корпус 1 на Шуменския университет или са достъпни от посочените линкове:

 1. Именник
 2. Декларация за висше образование
 3. Декларация за липса на заболявания
 4. Декларация за здравно осигуряване
 5. Декларация-съгласие
 6. Заявление за Университетска библиотека
 7. Уведомление за поверително третиране на личните данни