Бюра за прием на кандидатстудентски документиабв

БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ
(www.ckpi-bg.com)

Град

Адрес

Телефони

БЛАГОЕВГРАД

ул. „Иван Михайлов“ № 66, Югозападен университет, I учебен корпус, зала 206

0887 886 012

БУРГАС

бул. „Гладстон“ № 47, Младежки културен център

0888 305 539

0885 754 436

ВАРНА

ул. „Христо Ботев” № 3 А  (ЦИО „Вектор”)

052 612 266

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. „Христо Ботев” № 19, вход север, ет. 2, зала 201

 

ул. „Христо Ботев” № 19, ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий", Учебен корпус 5,

062 63 36 52

0882 476 287

 

 

062 63 36 52

0882 476 287 (след 04.06.2018 г.)

ВИДИН

ул. „Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски”

0887 327 768

ВРАЦА

ул. „Мито Орозов" № 59, ВТУ "Св.Св.Кирил и Методий"- филиал Враца

092 641 086
0886 981155

ГАБРОВО

площад  „1-ви май” № 1 В, ет. 2

ул. „Хаджи Димитър" № 4, Технически университет - Ректорат

0878 264 202

0878 264 202 (след 04.06.2018 г.)

ДОБРИЧ

ул. „България” № 1 (Централна кооперативна банка)

058 580 623

0899 298 593

0876 650 417

КАЗАНЛЪК

Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий"

0431 62 567

0878 799 297

0898 309 636

КЪРДЖАЛИ

СУ „Отец Паисий",

0886 676 146

КЮСТЕНДИЛ

ул. „Осми март” № 8

0876 796 522

ЛОВЕЧ

ул. „Съйко Съев “ № 31 (Технически колеж )

0886 430 997

МОНТАНА

ул. „Трети март” № 98, ет. 1 (Младежки дом )

0888 698 195

ПАЗАРДЖИК

ул. „Ген. Гурко” № 2, ет.  2., офис (сградата на Хебърстрой)

0898 831 917

ПЕРНИК

площад „Кракра”, Общински младежки дом

0878 344 258

ПЕТРИЧ

ул. „Отец Паисий” № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”

0887 886 012

ПЛЕВЕН

бул. „Русе” № 10 А (Сградата на асансьорни сервизи)

0898 684 844

0889 223 961

ПЛОВДИВ

ул. „Петко Д. Петков" № 4, ет. 2

0888 645 158

РАЗГРАД

ул. „Антим I" № 1,Читалище "Развитие", ет.3

0894 370 069

РУСЕ

,  ул. „Николаевска” № 66, ет. 1 (Стоматологията)

0883 302 069

СИЛИСТРА

бул. „Македония” № 121 (ПГСУАУ „Атанас Буров”)

0889 909 141

0888 111 147

СЛИВЕН

бул. „Братя Миладинови" № 18 (в сградата на Регионално управление на образованието)

0879 384 769

СМОЛЯН

бул. „България" № 58, етаж  2. (Бивш  профсъюзен дом)

0301 63 763;

СОФИЯ

бул. „Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202

0887 060 375

СТАРА ЗАГОРА

ул. „Армейска" № 9 (в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище)

042 257 103

042 646 107

ТЪРГОВИЩЕ

ул. „Славейков” № 4, ет.  2, офис  210 (Дом на техниката)

0896 368 636

ХАСКОВО

Народно читалище „Заря", ет.1 (централен вход )

038 665 413

0887 035 598

ШУМЕН

ул. „Съединение” № 105 (Младежки дом)

054 800 505

0887 225 112

ЯМБОЛ

ЖК „ Диана”, Студентски общежития, блок 14

0886 853 731

0888 973 979