Бюра за прием на кандидатстудентски документиабв

БЮРА 

 НА  ЦЕНТЪРА  ЗА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКА  ПОДГОТОВКА  И   ИНФОРМАЦИЯ (ЦКПИ)

ЗА  ПРИЕМ  НА  КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ  ДОКУМЕНТИ  

ckpi-bg.com, e-mail: info@ckpi-bg.com  и национален телефон на ЦКПИ ) 0879 120 470 за информация

Благоевград, ул. "Ив. Михайлов" 66, ЮЗУ, I  Учебен корпус,  зала 206, тел. 0887 / 886 012

Бургас,  бул. “Гладстон” 47,  / Младежки културен център /, тел.  0888 / 305 539;  0889 / 184 679  и  0885 / 754 436

Варна, ул. Христо Ботев 3 А, /ЦИО „Вектор”/ , тел. 052 / 602 183 и тел. 052 / 612 266

Велико Търново, ул. ”Христо Ботев” 19,, вход север, ет.2, зала 201, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287

                ул. „Хр. Ботев” № 19, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Учебен корпус 5, тел. 062 / 63 36 52 и  0882 / 476 287, (след 08.06.2016 г.)

Видин,  ул.“Екзарх Йосиф І” № 17, ОУ ”Климент Охридски” № 8, тел. 0887 / 327 768

Враца, ВТУ – филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1, тел. 092 / 641 086 и 0886 / 981 155

                ул. „Антим І” № 12, СОУ „Козма Тричков”, тел. 092 / 663 164 и 0886 / 981 155,  (след 08.06.2016 г.)

Габрово, Площад 1-ви май № 1 В, ет.2.,  тел.  0878 / 26 42 02

ул. „Хаджи Димитър” 4, Технически университет – Ректорат, тел.  0878 / 26 42 02 ,  (след 08.06.2016 г.)

Добрич, ул. България 1, офис 901, /Централна кооперативна банка/,   тел.  058 / 580 623, 0899 / 298 593 и 0876 / 650 417

Казанлък, Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий", тел. 0431 / 62 567 ;  0878 / 799 297 и 0898 / 309 636

Кърджали, СОУ "Отец Паисий", тел: 0886 / 676 146

Кюстендил, ,ул. „Осми март” № 8,  тел. 0876 / 796 522

Ловеч,  ул.”Съйко Съев “ 31 / Технически колеж /, тел. 0886  / 430 997

Монтана,   ул.”Трети март”  98, ет.1., / Младежки дом / , 0888 / 698 195

Пазарджик, ул. "Ген. Гурко” 2, ет. 2., офис, /сградата на Хебърстрой/, тел. 0898 / 831 917

Перник,  площад Кракра, Общински младежки дом, тел.   0899 / 808 816 

Петрич,  ул. „Отец Паисий” № 3, ПГИТ „Проф. д-р Ас. Златаров”, тел. 0887 / 886 012

Плевен, бул. „Русе” № 10 А, /Сградата на асансьорни сервизи/, тел. 0898 / 684 844 и тел. 0889 / 223 961

Пловдив, ул. „Цанко Дюстабанов” № 25, /сградата на Технически университет – филиал Пловдив, тел. 0888 / 645 158 и 032 / 659 502

Разград,  ул. „Н. Вапцаров”  10, зала 118, (Общежитие за средношколци), тел. 0878 / 942 491

Русе,  ул. Николаевска” 66, ет.1., /Стоматологията/, тел. 0885 / 739 527

Свищов,  ул. „П. Ангелов” 17, СОУ „Д. Благоев”, тел. 0882 /  342 024 и 0882 /  509 582

Силистра, бул. "Македония” 121, / ПГСУАУ “Атанас Буров” /, тел. 086 / 823 025  и  0889 / 909 141

Сливен,  бул."Братя Миладинови" № 18, ет. 3 / в сградата на Регионално управление на образованието/, тел. 0879 / 384 769

Смолян, бул. "България" 58, етаж 2,  /Бивш  профсъюзен дом/,  тел. 0301 / 63 763

София, бул.” Кл. Охридски" № 2, Център за следдипломна квалификация към УНСС, стая 202, тел. 0899 / 808 816 и 02 / 850 51 52

Стара Загора, ул. "Армейска" 9,  / в сградата на Института за квалификация  на учители,  до Музикалното училище/,

тел. 042 / 257 103  и  042 / 646 107 

Търговище, ул. „Славейков” № 4, ет. 2., офис 210, /Дом на техниката/, тел. 0887 / 113 701

Хасково, Народно читалище "Заря", ет.1., /Централен вход/ , тел. 038 / 665 413 и  0887 / 035 598

Шумен, ул. "Съединение”  105, / Младежки дом /,  тел. 0887 / 225 112 и 054 / 800 505

Ямбол, ж.к Диана, Студентски общежития, блок 14,  тел.  0886 / 853 731 и 0888 / 973 979