Бюра за прием на кандидатстудентски документиабв

БЮРА ЗА ПРИЕМ НА КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ ДОКУМЕНТИ НА ЦЕНТЪРА ЗА КАНДИДАТСТУДЕНТСКА ПОДГОТОВКА И ИНФОРМАЦИЯ
(www.ckpi-bg.com)

Град

Адрес

Телефони

БЛАГОЕВГРАД

ул. „Иван Михайлов“ № 66, Югозападен университет, I учебен корпус, зала 206

0887 886 012

БУРГАС

бул. „Гладстон“ № 47, Младежки културен център

0888 305 539
0889 184 679
0885 754 436

ВАРНА

ул. „Христо Ботев“ 3А, ЦИО „Вектор“

052 602 183
052 612 266

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ул. „Христо Ботев“ 19, вход север, ет. 2, зала 201, (до 05.06.2017 г.)
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Учебен корпус № 5 (след 05.06.2017 г.)

062 63 36 52
0882 476 287

ВИДИН

ул. „Екзарх Йосиф I“ № 17, ОУ „Св. Климент Охридски“ № 8

0887 327 768

ВРАЦА

ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – филиал Враца, Ученически комплекс, Корпус 1

092 641 086
0886 981 155

ГАБРОВО

пл. „Първи май“ № 1, вх. В, ет. 2
(до 05.06.2017 г.);
ул. „Х. Димитър“ № 4, Технически университет – Ректорат (след 05.06.2017 г.)

0878 264 202

ДОБРИЧ

ул. „България“ № 1, офис 901 (Централна кооперативна банка)

058 580 623
0899 298 593
0876 650 417

КАЗАНЛЪК

Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“

0431 62 567
0878 799 297
0898 309 636

КЪРДЖАЛИ

СУ „Отец Паисий“

0886 676 146

КЮСТЕНДИЛ

ул. „Осми март“ № 8

0876 796 522

ЛОВЕЧ

ул. „Съйко Съев“ № 31 (Технически колеж)

0886 430 997

МОНТАНА

ул. „Трети март“ № 98, ет. 1 (Младежки дом)

0888 698 195

ПАЗАРДЖИК

ул. „Ген. Гурко“ № 2, ет. 2, офис 1 (сградата на „Хебърстрой“)

0898 831 917

ПЕРНИК

Площад „Кракра“, Общински младежки дом

0878 344 258

ПЕТРИЧ

ПГ по икономика и туризъм „Проф. д-р Ас. Златаров“, ул. „Отец Паисий“ № 3

0887 886 012

ПЛЕВЕН

бул. „Русе“ № 10А (сградата на „Асансьорни сервизи“)

0898 684 844
0889 223 961

ПЛОВДИВ

ул. „Цанко Дюстабанов“ № 25 (сградата на Техническия университет – филиал Пловдив)

032 659 502
0888 645 158

РАЗГРАД

ул. „Н. Вапцаров“ № 10 (общежитие за средношколци), зала 118

0878 942 491

РУСЕ

ул. „Николаевска“ № 66, ет. 1 (Стоматологията)

0885 739 527

СВИЩОВ

ул. „П. Ангелов“ № 17, СУ „Д. Благоев“

0882 342 024
0882 509 582

СИЛИСТРА

бул. „Македония“ № 121 (ПГСУАУ „Ат. Буров“)

086 823 025
0889 909 141

СЛИВЕН

бул. „Братя Миладинови“ № 18, ет. 3 (сградата на Регионално управление на образованието)

0879 384 769

СМОЛЯН

бул. „България“ № 58, ет. 2, ст. 11 (бивш Профсъюзен дом)

0301 63 763

СОФИЯ

бул. „Климент Охридски“ 2, Център за след­дипломна квалификация към УНСС, стая 202

0887 060 375

СТАРА ЗАГОРА

ул. “Армейска” № 9 (в сградата на Института за квалификация на учители, до Музикалното училище)

042 257 103
042 646 107

ТЪРГОВИЩЕ

Ул. „Славейков“ 4, ет. 2, офис 210 (Дом на техниката)

0896 368 636

ХАСКОВО

Народно читалище „Заря“, ет. 1 (централен вход)

038 665 413
0887 035 598

ШУМЕН

ул. „Съединение“ № 105 (Младежки дом)

054 800 505
0887 225 112

ЯМБОЛ

жк „Диана“, Студентски общежития, блок 14

0888 973 979
0886 853 731